Zaznacz stronę

Język grecki z elementami kultury greckiej – nowość

 

Język grecki z elementami kultury greckiej
Cel główny: Zapoznanie słuchaczy z kulturą antyczną pochodzenia greckiego oraz   z elementami języka Homera czyli popularnej greki.
Cele szczegółowe: Nauka czytania plus minimum gramatyki oraz tłumaczenie łatwych tekstów i aforyzmów greckich.
Opis programu: Alfabet, wymowa, akcent, czyli poznanie zasad czytania greki. Grecja – położenie i historia, wielkie bitwy: Termopile i Maraton, kultura: mitologia, filozofia, polityka, dramat. Uzupełnieniem tych zagadnień z pewnością będzie wizerunek Greka dbającego o piękno i harmonię ciała, sport (igrzyska olimpijskie). Grecja i Grecy to oczywiście element cywilizacji śródziemnomorskiej, czyli korzeni Europy. Proponuję również zestaw filmów dydaktycznych o Grecji, co z pewnością przyda się osobom planującym wyjazd do tego pięknego kraju.
Efekty kształcenia: Słuchacze po zakończeniu kursu powinni znać elementy kultury greckiej, scharakteryzować ich wpływ na czasy współczesne, wymienić litery alfabetu greckiego oraz cechy tego języka. Potrafią też czytać łatwe zdania greckie, dokonywać przekładu na język polski, czytać i analizować aforyzmy greckie. Kurs powinien przybliżyć i uwrażliwić na tzw. kulturę wysoką, której geneza znajduje się w sztuce greckiej. Dla maturzystów mógłby być dodatkową inspiracją do rozwoju humanistycznego, a dla starszych pokoleń wyzwaniem do treningu umysłowego.

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: J-0003-1-a-2015/16
Prowadzący: mgr Irena Kosiorowska-Majka

(pracownik Studium Języków Obcych UO)

Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 30
Cena kursu: 500 zł
Termin: Semestr letni 2015/2016 (termin może ulec przesunięciu w sytuacji, gdy nie zbierze się pełna grupa słuchaczy)
Forma prowadzenia zajęć: wykłady
Miejsce odbywania zajęć:

Opole, budynek UO – dokładniejsze informacje zostaną przekazane e-mailowo przed rozpoczęciem kursu.

Formularz zgloszenia na kurs i informacje dla słuchaczy