Zaznacz stronę

Język rosyjski od podstaw. W biznesie i na rynku pracy

 Język rosyjski od podstaw. W biznesie i na rynku pracy
Cel główny: Ćwiczenie podstawowych umiejętności rozumienia języka rosyjskiego i posługiwania się nim.
Cele szczegółowe: Nauka pisania i czytania. Stopniowe wdrażanie do formułowania prostych wypowiedzi w języku rosyjskim. Umiejętność formułowania pytań i odpowiedzi. Opanowanie podstawowej leksyki ogólnej i specjalistycznej przez słuchacza. Przygotowanie do redagowania wypowiedzi na piśmie. Ćwiczenie umiejętności tłumaczenia prostych tekstów z języka rosyjskiego na język polski oraz z języka polskiego na język rosyjski.
Opis programu: Program kursu zakłada rozpoczęcie nauki języka od planowanych treści tematycznych, nie wyłączając oddzielnego czasu na wprowadzanie alfabetu. Nauka pisania i czytania odbywa się na podstawie poznawanych gotowych struktur leksykalno-gramatycznych np. zawieranie znajomości w sytuacjach prywatnych i służbowych, pytanie o pracę, zawód wyuczony/wykonywany/zamierzony, rozmowa kwalifikacyjna.   Treści programowe dobierane są tak, żeby słuchacze mieli możliwość systematycznego powtarzania leksyki przed wprowadzeniem nowej. – Komunikacja werbalna stanowić będzie wiodący cel zajęć. Słuchacze będą przygotowywać się do rozmów biznesowych z partnerami zagranicznymi, będą uczestniczyć w prostych negocjacjach handlowych, posługując się językiem na poziome podstawowym. W zakresie komunikacji na piśmie głównym celem będzie przygotowanie słuchacza do napisania CV, podania o pracę, podania o urlop, wypełnienia dowolnej ankiety.
Efekty kształcenia: Słuchacze nauczą się podstaw języka w zakresie czytania, pisania, wypowiadania się na proste tematy dotyczące sfery życia zawodowego oraz zdobędą umiejętności posługiwania się językiem w prostych sytuacjach związanych z działalnością biznesową. Zdobędą większą pewność siebie w poruszaniu się po rynku pracy.

 

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: J-0006-1-a-2015|16
Prowadzący: mgr Barbara Trojanek- Grylak (pracownik Studium Języków Obcych UO)
Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 50 godz.
Cena kursu: 600 zł
Termin: Semestr zimowy 2015/2016 (termin może ulec przesunięciu w sytuacji, gdy nie zbierze się pełna grupa słuchaczy).
Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia
Miejsce odbywania zajęć: Opole, budynek UO – dokładniejsze informację zostaną przekazane e-mailowo przed rozpoczęciem kursu.
Formularz zgloszenia na kurs i informacje dla słuchaczy