Zaznacz stronę

Język rosyjski od podstaw. W biznesie i na rynku pracy

 Język rosyjski od podstaw. W biznesie i na rynku pracy
Cel główny: Ćwiczenie podstawowych umiejętności rozumienia języka rosyjskiego i posługiwania się nim.
Cele szczegółowe: Nauka pisania i czytania. Stopniowe wdrażanie do formułowania prostych wypowiedzi w języku rosyjskim. Umiejętność formułowania pytań i odpowiedzi. Opanowanie podstawowej leksyki ogólnej i specjalistycznej przez słuchacza. Przygotowanie do redagowania wypowiedzi na piśmie. Ćwiczenie umiejętności tłumaczenia prostych tekstów z języka rosyjskiego na język polski oraz z języka polskiego na język rosyjski.
Opis programu: Program kursu zakłada rozpoczęcie nauki języka od planowanych treści tematycznych, nie wyłączając oddzielnego czasu na wprowadzanie alfabetu. Nauka pisania i czytania odbywa się na podstawie poznawanych gotowych struktur leksykalno-gramatycznych np. zawieranie znajomości w sytuacjach prywatnych i służbowych, pytanie o pracę, zawód wyuczony/wykonywany/zamierzony, rozmowa kwalifikacyjna.   Treści programowe dobierane są tak, żeby słuchacze mieli możliwość systematycznego powtarzania leksyki przed wprowadzeniem nowej. – Komunikacja werbalna stanowić będzie wiodący cel zajęć. Słuchacze będą przygotowywać się do rozmów biznesowych z partnerami zagranicznymi, będą uczestniczyć w prostych negocjacjach handlowych, posługując się językiem na poziome podstawowym. W zakresie komunikacji na piśmie głównym celem będzie przygotowanie słuchacza do napisania CV, podania o pracę, podania o urlop, wypełnienia dowolnej ankiety.
Efekty kształcenia: Słuchacze nauczą się podstaw języka w zakresie czytania, pisania, wypowiadania się na proste tematy dotyczące sfery życia zawodowego oraz zdobędą umiejętności posługiwania się językiem w prostych sytuacjach związanych z działalnością biznesową. Zdobędą większą pewność siebie w poruszaniu się po rynku pracy.

 

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: J-0006-1-a-2015|16
Prowadzący: mgr Barbara Trojanek- Grylak (pracownik Studium Języków Obcych UO)
Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 50 godz.
Cena kursu: 600 zł
Termin: Semestr zimowy 2015/2016 (termin może ulec przesunięciu w sytuacji, gdy nie zbierze się pełna grupa słuchaczy).
Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia
Miejsce odbywania zajęć: Opole, budynek UO – dokładniejsze informację zostaną przekazane e-mailowo przed rozpoczęciem kursu.
Formularz zgloszenia na kurs i informacje dla słuchaczy

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close