Zaznacz stronę

Język włoski dla przyjemności – kurs na poziomie podstawowym

Język włoski dla przyjemności –kurs na poziomie podstawowym
Cel główny: Poznanie języka włoskiego na poziomie A1-A2 w różnych sytuacjach życiowych, z którymi można się spotkać w czasie pobytu we Włoszech.
Cele szczegółowe: Wprowadzenie struktur leksykalno-gramatycznych na poziomie podstawowym (A1 – A2): przedstawienie się, powitanie, pożegnanie, pytanie o godzinę, pytanie o drogę, rozmowa z lekarzem, w sklepie, w czasie podróży, w restauracji, kawiarni, hotelu. Kursanci są zachęcani do pracy w parach lub mniejszych grupach w celu rozwijania umiejętności rozumienia i mówienia.
Opis programu:

Kurs „Język włoski dla przyjemności” skierowany jest do osób, które interesują się Italią, jej kulturą i językiem oraz chcą w aktywny sposób wykorzystać swój czas, a nie miały dotąd okazji do nauki języka włoskiego. Każde spotkanie poświęcone jest wprowadzaniu i utrwalaniu słownictwa i zasobów gramatycznych dotyczących następujących zagadnień:

 • przedstawienie się, powitanie, pożegnanie,
 • opis osoby,
 • pytanie o godzinę, liczby, data (dni tygodnia i nazwy miesięcy),
 • rodzina,
 • dom,
 • pytanie o drogę i odpowiedzi,
 • rozmowa z lekarzem (nazwy podstawowych chorób, objawy choroby, samopoczucie),
 • zakupy (różne sklepy),
 • w podróży,
 • nazwy posiłków, jedzenie i picie, w restauracji, kawiarni, ceny,
 • nazwy popularnych zawodów, praca,
 • formy wypoczynku w różnych miejscach,
 • sporty,
 • opis pogody,
 • czynności codzienne,
 • pisanie e-maila, kartki z wakacji, życzenia świąteczne,

Kursanci będą zachęcani do aktywnego uczestniczenia poprzez pracę w parach i grupach.

Na zajęciach będą rozwijane umiejętności mówienia i rozumienia języka na poziomie podstawowym.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

 • Słuchacze zdobędą kompetencje komunikacyjne w podanym zakresie tematycznym na poziomie podstawowym (A1 –A2).
 • Opanowanie struktur gramatyczno-leksykalnym na poziomie podstawowym.

Umiejętności:

 • Słuchacze potrafią praktycznie wykorzystać opanowaną wiedzę w podanym zakresie tematycznym na poziomie podstawowym w języku mówionym.
 • Słuchacze rozumieją informacje w podanym zakresie tematycznym na poziomie podstawowym.

Postawy:

Uczestnicy potrafią współpracować w grupie, mają motywację do dalszej nauki języka włoskiego na wyższym poziomie.

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: J-0002-1-a-2015|16
Prowadzący: Ewa Koch

(pracownik Studium Języków Obcych UO)

Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 100
Cena kursu: 950 zł
Termin: Listopad 2015 (termin może ulec przesunięciu w sytuacji, gdy nie zbierze się pełna grupa słuchaczy).
Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia
Miejsce odbywania zajęć:

Opole, budynek UO – dokładniejsze informacje zostaną przekazane e-mailowo przed rozpoczęciem kursu.

Formularz zgloszenia na kurs i informacje dla słuchaczy