Zaznacz stronę

Język włoski dla przyjemności – kurs na poziomie podstawowym

Język włoski dla przyjemności –kurs na poziomie podstawowym
Cel główny: Poznanie języka włoskiego na poziomie A1-A2 w różnych sytuacjach życiowych, z którymi można się spotkać w czasie pobytu we Włoszech.
Cele szczegółowe: Wprowadzenie struktur leksykalno-gramatycznych na poziomie podstawowym (A1 – A2): przedstawienie się, powitanie, pożegnanie, pytanie o godzinę, pytanie o drogę, rozmowa z lekarzem, w sklepie, w czasie podróży, w restauracji, kawiarni, hotelu. Kursanci są zachęcani do pracy w parach lub mniejszych grupach w celu rozwijania umiejętności rozumienia i mówienia.
Opis programu:

Kurs „Język włoski dla przyjemności” skierowany jest do osób, które interesują się Italią, jej kulturą i językiem oraz chcą w aktywny sposób wykorzystać swój czas, a nie miały dotąd okazji do nauki języka włoskiego. Każde spotkanie poświęcone jest wprowadzaniu i utrwalaniu słownictwa i zasobów gramatycznych dotyczących następujących zagadnień:

 • przedstawienie się, powitanie, pożegnanie,
 • opis osoby,
 • pytanie o godzinę, liczby, data (dni tygodnia i nazwy miesięcy),
 • rodzina,
 • dom,
 • pytanie o drogę i odpowiedzi,
 • rozmowa z lekarzem (nazwy podstawowych chorób, objawy choroby, samopoczucie),
 • zakupy (różne sklepy),
 • w podróży,
 • nazwy posiłków, jedzenie i picie, w restauracji, kawiarni, ceny,
 • nazwy popularnych zawodów, praca,
 • formy wypoczynku w różnych miejscach,
 • sporty,
 • opis pogody,
 • czynności codzienne,
 • pisanie e-maila, kartki z wakacji, życzenia świąteczne,

Kursanci będą zachęcani do aktywnego uczestniczenia poprzez pracę w parach i grupach.

Na zajęciach będą rozwijane umiejętności mówienia i rozumienia języka na poziomie podstawowym.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

 • Słuchacze zdobędą kompetencje komunikacyjne w podanym zakresie tematycznym na poziomie podstawowym (A1 –A2).
 • Opanowanie struktur gramatyczno-leksykalnym na poziomie podstawowym.

Umiejętności:

 • Słuchacze potrafią praktycznie wykorzystać opanowaną wiedzę w podanym zakresie tematycznym na poziomie podstawowym w języku mówionym.
 • Słuchacze rozumieją informacje w podanym zakresie tematycznym na poziomie podstawowym.

Postawy:

Uczestnicy potrafią współpracować w grupie, mają motywację do dalszej nauki języka włoskiego na wyższym poziomie.

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: J-0002-1-a-2015|16
Prowadzący: Ewa Koch

(pracownik Studium Języków Obcych UO)

Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 100
Cena kursu: 950 zł
Termin: Listopad 2015 (termin może ulec przesunięciu w sytuacji, gdy nie zbierze się pełna grupa słuchaczy).
Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia
Miejsce odbywania zajęć:

Opole, budynek UO – dokładniejsze informacje zostaną przekazane e-mailowo przed rozpoczęciem kursu.

Formularz zgloszenia na kurs i informacje dla słuchaczy

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close