Zaznacz stronę

Adres

Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego ul. Katowicka 87A 45-060 OPOLE

Telefony

Sekretariat:

tel. 77 452-75-80 tel./fax. 77 452-75-81 e-mail cedu@uni.opole.pl http://www.cedu.uni.opole.pl

Zakład Praktyk

tel. 77 452-75-84

Zakład Analizy Ankiet Ewaluacyjnych

tel. 77 452-75-83