Zaznacz stronę

Adres

Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego,
ul. Katowicka 87A,
45-060 OPOLE

Telefony

Sekretariat:

tel. 77 452-75-80
tel./fax. 77 452-75-81
e-mail cedu@uni.opole.pl
http://www.cedu.uni.opole.pl

Zakład Praktyk

tel. 77 452-75-84
e-mail praktykicedu@uni.opole.pl

Zakład Analizy Ankiet Ewaluacyjnych

tel. 77 452-75-83