Zaznacz stronę

Kultura starożytnej Grecji i Rzymu

Kultura starożytnej Grecji i Rzymu
Cel główny: Zaznajomienie współczesnego odbiorcy z korzeniami kultury europejskiej, wywodzącej się z tradycji antyku.
Cele szczegółowe:
 • wzbogacenie wiedzy słuchaczy o życiu i kulturze narodów starożytnych, co pozwala zrozumieć wiele zjawisk  zachodzących w sferze ojczystej i ogólnoludzkiej,
 • ukazanie człowieka antycznego  w jego życiu codziennym: prywatnym, społecznym, państwowym,
 • poznanie kultury antycznej stanowiącej trwałą wartość w rozwoju kultury europejskiej, a szczególnie polskiej.
Opis programu: propozycje:

 • wychowanie dzieci i młodzieży (porzucanie i zabijanie dzieci, stanowisko prawne dziecka porzuconego, uroczystości urodzinowe i formalności prawne, wychowanie, nauczanie, organizacje młodzieżowe),
 • rodzina i małżeństwo (poglądy na instytucję małżeństwa, zasady prawne zawierania związków małżeńskich, zaręczyny, posag, kontrakt ślubny, obrzędy weselne),
 • pogrzeby (wiara w nieśmiertelność duszy, obrzędy pogrzebowe, orszak żałobny, pogrzeb, dziedziczenie po zmarłym, inskrypcje nagrobne),
 • ubiory (stroje, uczesania, obuwie, nakrycia głowy, biżuteria, zabiegi kosmetyczne),
 • dzień powszedni (podział zajęć, posiłki codzienne, przyjęcia i uczty u bogaczy, potrawy i ich przygotowanie oraz serwowanie),
 • gry towarzyskie i sport ( igrzyska olimpijskie jako miejsce kultu Zeusa i agonów sportowych, termy jako miejsce kąpieli i spotkań towarzyskich),
 • teatr grecki ( budowa, kostiumy, maszyneria teatralna, maski, aktorzy, nagrody),
 • architektura grecka( styl dorycki, joński, koryncki, zabudowa akropolis ateńskiej),
 • wędrówki po starożytnej Grecji i Rzymie  ( miasta i ich zabytki),
 • wybrane zagadnienia z mitologii.
Efekty kształcenia: Słuchacz posiada podstawową wiedzę z zakresu kultury, historii, mitologii starożytnej Grecji i Rzymu; orientuje się, które elementy kultury współczesnej wywodzą się z antyku.

 

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: J-0006-1-a-2015|16
Prowadzący: mgr Barbara Trojanek- Grylak (pracownik Studium Języków Obcych UO)
Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 16
Cena kursu: 220 zł
Termin: Semestr zimowy 2015/2016 (termin może ulec przesunięciu w sytuacji, gdy nie zbierze się pełna grupa słuchaczy)
Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia
Formularz zgloszenia na kurs i informacje dla słuchaczy