Zaznacz stronę

Kultura wystąpień publicznych

Kultura wystąpień publicznych
Cel główny: Niniejsze zajęcia mają zapoznać słuchacza z socjotechnikami ułatwiającymi wystąpienia publiczne. Zakres programowy obejmować będzie zasady poprawnej artykulacji, emisji głosu, retoryki, gestyki a także właściwej interpretacji tekstów czytanych bądź wypowiedzi prima Vista. Technicznym celem będzie zapoznanie studentów z umiejętności mówienia do mikrofonu estradowego rozróżnianie typów konferencji prasowych, a także podstawowe rozmienienie zagadnień pablic relations PR.
Cele szczegółowe:
  • Opanowanie techniki swobodnej wypowiedzi publicznej.
  • Interpretacja hermeneutyczna tekstów wypowiadanych i czytanych.
  • Ekspresywność i modalność wypowiedzi.
  • Znaki gestyczne i świadoma gestykulacja.
  • Podstawowa wiedza PR.
  • Prezencja osobista.
  • Podstawy wiedzy savoir vivre.
  • Psychomotoryczna geneza tremy w wystąpieniach publicznych.
Opis programu: Program zawiera zagadnienia teoretyczne dotyczące techniki kultury wystąpień publicznych a także zajęcia warsztatowe oparte na metodzie intencjonalnej (naśladowczej). Obejmować one będą ćwiczenia interpretacyjne,   głosowe, gestyczne, socjotechniczne, a także pomagające pokonywanie tremy.
Efekty kształcenia: Słuchacz nabędzie podstawową wiedzę z teorii związanej z kulturą wystąpień publicznych a także będzie mogła wykazać się instrumentalnymi umiejętnościami taki jak: świadoma interpretacja tekstów zwerbalizowanych z wykorzystaniem wiadomości z emisji głosu, gestyki i socjotechniki.

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: E-0013-1-a-2014/15
Prowadzący: dr Andrzej Kącki (pracownik Instytutu Nauk Pedagogicznych UO)
Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawiczne Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 8
Cena kursu: 110 zł
Termin: Termin zostanie ustalony w momencie zebrania grupy osób zainteresowanych kursem.
Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia
Miejsce odbywania zajęć: Opole, budynek UO – dokładniejsze informację zostaną przekazane mailowo przed rozpoczęciem kursu.
Formularz zgloszenia na kurs i informacje dla słuchaczy

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close