Zaznacz stronę

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na wykładzie.UNIWERSYTET OPOLSKI CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ organizuje nabór na:

Kurs na kierowników wypoczynku Koszt 150 zł. Termin realizacji:  25.06.2017 r. w godz. 9:00 – 17:15. Harmonogram kursu:  25.06.2017 r. Zapisy przyjmujemy do 16.06.2017 r.
Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie do 16.06.2017 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dowodu wpłaty za kurs z dopiskiem w tytule przelewu: Kurs na Kierowników Wypoczynku czerwiec 2017 r.

Zaświadczenie na podstawie zezwolenia Kuratorium Oświaty w Opolu nr WRE-5632.3.2017