Zaznacz stronę

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na wykładzie. UNIWERSYTET OPOLSKI CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ organizuje nabór na:

Kurs na kierowników wypoczynku Koszt 150 zł. Termin realizacji: 13.05.2017 r. w godz. 9:00 – 17:15. Harmonogram kursu: 13.05.2017 r. Zapisy przyjmujemy do 05.05.2017 r.

Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie do 05.05.2017 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dowodu wpłaty za kurs Zaświadczenie na podstawie zezwolenia Kuratorium Oświaty w Opolu nr WRE-5632.3.2017