Zaznacz stronę

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na praktyce.UNIWERSYTET OPOLSKI CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ organizuje nabór na:

Kurs na kierowników wypoczynku Koszt 160 zł. Termin realizacji: 12.05.2018 r. w godz. 9:00 – 17:15. Harmonogram kursu:  12.05.2018 r (PDF, 56 KB). Zapisy przyjmujemy do 7.05.2018 r.
Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie do 7.05.2018 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dowodu wpłaty za kurs z dopiskiem w tytule przelewu: Kurs na kierowników wypoczynku maj 2018 r.

Kurs na kierownika wypoczynku odbędzie się w przypadku zgłoszenia się minimum 10 osób.

Zaświadczenie na podstawie zezwolenia Kuratorium Oświaty w Opolu nr WRE-5632.4.2018