Zaznacz stronę

Kurs specjalistyczny: angielski biznesowy na poziomie B2

Kurs specjalistyczny: angielski biznesowy na poziomie B2
Cel główny: Osiągnięcie przez kursantów płynności w posługiwaniu się terminologią z dziedziny angielskiego biznesowego, włącznie z zasadami korespondencji na poziomie B2.
Cele szczegółowe: Operowanie specjalistyczną terminologią z dziedziny angielskiego biznesowego na poziomie komunikatywnym.
Opis programu:
 • Management Styles: leadership – necessary features, management qualities, team building, crisis management, company,
 • Promotional tools, globalisation of markets, commercials – effectiveness of advertising,
 • Job Recruitment: letter of application and curriculum vitae, preparing for an interview for a job, job advertisements,
 • Negotiations: the most appropriate use of language, some hints on negotiating – preparation and techniques,
 • Cultural awareness – case studies,
 • Business Correspondence: formal vs informal language, writing enquiries, orders, reminders, complaints, short memos and e-mails.
Efekty kształcenia:
 • Ÿsłuchacz potrafi przygotować dłuższe prace pisemne w języku angielskim (raport, email, memo, list handlowy);
 • Ÿpotrafi kompetentnie przedstawić prezentację z języku angielskim (również
 • Ÿmultimedialną) na temat wybranych przez siebie zagadnień ekonomicznych z zakresu
 • Ÿmiędzynarodowych stosunków gospodarczych w oparciu o różne źródła teoretyczne,
 • Ÿstudium przypadków i prasę ekonomiczną;
 • Ÿzna zwroty specjalistyczne stosowane w biznesie i potrafi je wykorzystywać
  w komunikacji.

 

 

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: J-0007-1-a-2015|16
Prowadzący: mgr Anna Mróz (pracownik Studium Języków Obcych UO)
Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 30
Cena kursu: 500 zł
Termin: 04.11.2015 – 08.06.2016

(termin może ulec przesunięciu w sytuacji, gdy nie zbierze się pełna grupa słuchaczy)

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia
Miejsce odbywania zajęć: Opole, budynek UO – dokładniejsze informację zostaną przekazane e-mailowo przed rozpoczęciem kursu.
Formularz zgloszenia na kurs i informacje dla słuchaczy