Zaznacz stronę

Kurs specjalistyczny: angielski biznesowy na poziomie B2

Kurs specjalistyczny: angielski biznesowy na poziomie B2
Cel główny: Osiągnięcie przez kursantów płynności w posługiwaniu się terminologią z dziedziny angielskiego biznesowego, włącznie z zasadami korespondencji na poziomie B2.
Cele szczegółowe: Operowanie specjalistyczną terminologią z dziedziny angielskiego biznesowego na poziomie komunikatywnym.
Opis programu:
 • Management Styles: leadership – necessary features, management qualities, team building, crisis management, company,
 • Promotional tools, globalisation of markets, commercials – effectiveness of advertising,
 • Job Recruitment: letter of application and curriculum vitae, preparing for an interview for a job, job advertisements,
 • Negotiations: the most appropriate use of language, some hints on negotiating – preparation and techniques,
 • Cultural awareness – case studies,
 • Business Correspondence: formal vs informal language, writing enquiries, orders, reminders, complaints, short memos and e-mails.
Efekty kształcenia:
 • Ÿsłuchacz potrafi przygotować dłuższe prace pisemne w języku angielskim (raport, email, memo, list handlowy);
 • Ÿpotrafi kompetentnie przedstawić prezentację z języku angielskim (również
 • Ÿmultimedialną) na temat wybranych przez siebie zagadnień ekonomicznych z zakresu
 • Ÿmiędzynarodowych stosunków gospodarczych w oparciu o różne źródła teoretyczne,
 • Ÿstudium przypadków i prasę ekonomiczną;
 • Ÿzna zwroty specjalistyczne stosowane w biznesie i potrafi je wykorzystywać
  w komunikacji.

 

 

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: J-0007-1-a-2015|16
Prowadzący: mgr Anna Mróz (pracownik Studium Języków Obcych UO)
Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 30
Cena kursu: 500 zł
Termin: 04.11.2015 – 08.06.2016

(termin może ulec przesunięciu w sytuacji, gdy nie zbierze się pełna grupa słuchaczy)

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia
Miejsce odbywania zajęć: Opole, budynek UO – dokładniejsze informację zostaną przekazane e-mailowo przed rozpoczęciem kursu.
Formularz zgloszenia na kurs i informacje dla słuchaczy

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close