Zaznacz stronę

Łacina dla każdego. Kurs podstawowy dla początkujących

Łacina dla każdego. Kurs podstawowy dla początkujących
Cel główny: W jasny i przejrzysty sposób objaśnić słuchaczom podstawy łaciny oraz przybliżyć realia starożytne.
Cele szczegółowe: Uczestnik kursu powinien nauczyć się czytać i tłumaczyć łatwe teksty, poznać słownictwo oraz rzymskie sentencje.
Opis programu: Kurs obejmuje naukę czytania i tłumaczenia krótkich tekstów łacińskich i przysłów z różnych dziedzin życia. Uzupełnieniem nauki o języku będą informacje z zakresu szeroko rozumianej kultury antycznej, czyli Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym i państwowym, mitologia, filozofia, teatr, symbole naukowe, kalendarz, imiona itp. Znajomość łaciny znakomicie skraca i ułatwia naukę języków nowożytnych – szukanie przykładów i porównań wśród znanych już języków. Słuchacze będą mogli obejrzeć filmy dydaktyczne z tej tematyki. Kurs w tej formie powinien poszerzyć humanistyczną wiedzę maturzystów, a osobom, które kiedyś uczyły się łaciny, pozwolić przypomnieć sobie tę wiedzę i np. przetłumaczyć jakieś domowe dokumenty sporządzone w tym języku. Przyda się zapewne amatorom krzyżówek i teleturniejów telewizyjnych, gdyż jest tam sporo pytań ze starożytności.
Efekty kształcenia: Słuchacze powinni poradzić sobie z czytaniem każdego tekstu łacińskiego oraz z przekładem na język polski prostych zdań. Potrafią też zaprezentować elementy kultury śródziemnomorskiej, przysłowia łacińskie, zdefiniować różne symbole starożytności. Mając podstawy, można samodzielnie dalej uczyć się łaciny, a osoby, które kiedyś zetknęły się z tym językiem na pewno
z przyjemnością przypomną sobie i odświeżą wiedzę.

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: J-0001-1-a-2015|16
Prowadzący: mgr Irena Kosiorowska-Majka

(pracownik Studium Języków Obcych UO)

Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 30
Cena kursu: 500 zł
Termin: Semestr letni 2015/2016 (termin może ulec przesunięciu w sytuacji, gdy nie zbierze się pełna grupa słuchaczy)
Forma prowadzenia zajęć: wykłady
Miejsce odbywania zajęć: Opole, budynek UO – dokładniejsze informację zostaną przekazane e-mailowo przed rozpoczęciem kursu.
Formularz zgloszenia na kurs i informacje dla słuchaczy