Zaznacz stronę

Łacina w przysłowiach, zwrotach, sentencjach-krótki kurs języka łacińskiego

Łacina w przysłowiach, zwrotach, sentencjach-krótki kurs języka łacińskiego
Cel główny: Zapoznanie słuchaczy z podstawami języka łacińskiego, którego znajomość budzi wrażliwość językową, wyrabia ścisłość wypowiedzi przez kształtowanie umiejętności analizy językowej opartej na znajomości podstawowych zasad morfologii i składni łacińskiej
Cele szczegółowe:
 • wzbogacenie wiedzy słuchaczy o życiu i kulturze narodów starożytnych, co pozwala zrozumieć wiele zjawisk  zachodzących w sferze ojczystej i ogólnoludzkiej,
 • ukazanie człowieka antycznego  w jego życiu codziennym: prywatnym, społecznym, państwowym,
 • poznanie kultury antycznej stanowiącej trwałą wartość w rozwoju kultury europejskiej, a szczególnie polskiej.
Opis programu:
 • rzeczowniki i przymiotniki – I, II i III deklinacji – podstawowe wzory odmian
 • zaimki osobowe i dzierżawcze,
 • czasowniki czterech koniugacji i słowo posiłkowe „być” w następujących formach:
 • tryb rozkazujący czasu teraźniejszego,
 • orzekający czasu teraźniejszego,
 • bezokolicznik czasu teraźniejszego,
 • tłumaczenie i interpretacja wybranych przysłów, zwrotów i sentencji,
 • elementy kultury antycznej związane z tłumaczonymi przysłowiami.
Efekty kształcenia:

Po zakończeniu kursu słuchacz zna:

 • około 30 zwrotów i sentencji łacińskich,
 • około 50 słów zaczerpniętych z przetłumaczonych tekstów,
 • podstawowe wzory odmian deklinacyjnych i koniugacyjnych,

potrafi także:

 • poprawnie przeczytać tekst łaciński,
 • rozróżnić formy deklinacyjne rzeczowników i przymiotników,
 • rozpoznać funkcje przypadków i form koniugacyjnych,
 • grupować wyrazy etymologicznie pokrewne,
 • kojarzyć poznane wyrazy łacińskie z pochodzącymi od nich lub spokrewnionymi wyrazami języka polskiego jak i języków obcych.

 

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: J-0005-1-a-2015|16
Prowadzący: mgr Barbara Trojanek- Grylak (pracownik Studium Języków Obcych UO)
Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 16 godz.
Cena kursu: 220 zł
Termin: Semestr zimowy 2015/2016 (termin może ulec przesunięciu w sytuacji, gdy nie zbierze się pełna grupa słuchaczy).
Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia
Miejsce odbywania zajęć: Opole, budynek UO – dokładniejsze informację zostaną przekazane e-mailowo przed rozpoczęciem kursu.
Formularz zgloszenia na kurs i informacje dla słuchaczy

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close