Zaznacz stronę

Le français des affaires. Podstawy języka francuskiego w pracy

Le français des affaires. Podstawy języka francuskiego w pracy
Cel główny: Wprowadzenie podstaw języka francuskiego umożliwiających prostą komunikację w sytuacjach służbowych. Przygotowanie zainteresowanych osób do egzaminu BULATS, sprawdzającego znajomość języka środowiska pracy.
Cele szczegółowe:
 • zapoznanie się z zasadami wymowy i ortografii języka francuskiego,
 • ćwiczenie umiejętności zadawania pytań i udzielania odpowiedzi,
 • zapoznanie słuchacza ze słownictwem zgodnym z   zawartymi w treściach nauczania,
 • ćwiczenie umiejętności informowania o tym, co się dzieje w chwili obecnej oraz o tym, co miało miejsce niedawno,
 • ćwiczenie umiejętności informowania o swoich planach,
 • zapoznanie słuchacza z charakterystyką działania firm we Francji,
 • zapoznanie słuchacza z dokumentami autentycznymi, funkcjonującymi zwyczajowo w firmie współpracującej z Francuzami.
Opis programu: Kurs rozwija umiejętności w zakresie czytania ze zrozumieniem, pisania, rozumienia ze słuchu oraz wypowiedzi ustnych, umożliwiających podstawową komunikację w sytuacjach dnia codziennego oraz na gruncie służbowym. Ponadto słuchacz zyskuje elementarną wiedzę dotyczą zwyczajów panujących w firmach francuskich oraz ich struktur. Ćwiczenia językowe są oparte m.in. na dialogach ukazujących typowe sytuacje z życia przedsiębiorstwa. Słuchacz ma okazję oswoić się z brzemieniem języka francuskiego oraz zapoznać się z standardowymi wyrażeniami służącymi do komunikacji służbowej. Ponadto program obejmuje ćwiczenia związane z obsługą korespondencji w języku francuskim. Słuchacz zostaje zapoznany z autentycznymi dokumentami takimi jak zaproszenie, potwierdzenie /anulowanie spotkania, zamówienie, kwestionariusz osobowy. W trakcie zajęć ma okazję samodzielnie takie dokumenty redagować.
Efekty kształcenia:

Po zakończeniu kursu słuchacz zna:

 1. podstawowe słownictwo związane z treściami nauczania,
 2. podstawy gramatyki języka francuskiego,
 3. oraz posiada ogólną wiedzę o Francji.

Po zakończonym kursie słuchacz umie:

 1. formułować proste wypowiedzi związane z sytuacjami dnia codziennego oraz służbowymi,
 2. wypełniać proste formularze, ankiety i kwestionariusze,
 3. redagować proste i krótkie pisma służbowe,
 4. uzyskać informacje dotyczące sytuacji opisanych w treściach nauczania kursu.

W wyniku przeprowadzonych zajęć słuchacz prezentuje aktywną postawę w kontaktach z osobami posługującymi się językiem francuskim oraz potrafi wykorzystać uzyskaną wiedzę w pracy oraz w innych dziedzinach życia.

 

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: J-0004-1-a-2015|16
Prowadzący: mgr Katarzyna Horożaniecka (pracownik Studium Języków Obcych UO)
Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 100
Cena kursu: 950 zł
Termin: Semestr zimowy i letni 2015/2016 (termin może ulec przesunięciu w sytuacji, gdy nie zbierze się pełna grupa słuchaczy).
Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia
Miejsce odbywania zajęć: Opole, budynek UO – dokładniejsze informację zostaną przekazane e-mailowo przed rozpoczęciem kursu.
Formularz zgloszenia na kurs i informacje dla słuchaczy