Zaznacz stronę

Le français des affaires. Podstawy języka francuskiego w pracy

Le français des affaires. Podstawy języka francuskiego w pracy
Cel główny: Wprowadzenie podstaw języka francuskiego umożliwiających prostą komunikację w sytuacjach służbowych. Przygotowanie zainteresowanych osób do egzaminu BULATS, sprawdzającego znajomość języka środowiska pracy.
Cele szczegółowe:
 • zapoznanie się z zasadami wymowy i ortografii języka francuskiego,
 • ćwiczenie umiejętności zadawania pytań i udzielania odpowiedzi,
 • zapoznanie słuchacza ze słownictwem zgodnym z   zawartymi w treściach nauczania,
 • ćwiczenie umiejętności informowania o tym, co się dzieje w chwili obecnej oraz o tym, co miało miejsce niedawno,
 • ćwiczenie umiejętności informowania o swoich planach,
 • zapoznanie słuchacza z charakterystyką działania firm we Francji,
 • zapoznanie słuchacza z dokumentami autentycznymi, funkcjonującymi zwyczajowo w firmie współpracującej z Francuzami.
Opis programu: Kurs rozwija umiejętności w zakresie czytania ze zrozumieniem, pisania, rozumienia ze słuchu oraz wypowiedzi ustnych, umożliwiających podstawową komunikację w sytuacjach dnia codziennego oraz na gruncie służbowym. Ponadto słuchacz zyskuje elementarną wiedzę dotyczą zwyczajów panujących w firmach francuskich oraz ich struktur. Ćwiczenia językowe są oparte m.in. na dialogach ukazujących typowe sytuacje z życia przedsiębiorstwa. Słuchacz ma okazję oswoić się z brzemieniem języka francuskiego oraz zapoznać się z standardowymi wyrażeniami służącymi do komunikacji służbowej. Ponadto program obejmuje ćwiczenia związane z obsługą korespondencji w języku francuskim. Słuchacz zostaje zapoznany z autentycznymi dokumentami takimi jak zaproszenie, potwierdzenie /anulowanie spotkania, zamówienie, kwestionariusz osobowy. W trakcie zajęć ma okazję samodzielnie takie dokumenty redagować.
Efekty kształcenia:

Po zakończeniu kursu słuchacz zna:

 1. podstawowe słownictwo związane z treściami nauczania,
 2. podstawy gramatyki języka francuskiego,
 3. oraz posiada ogólną wiedzę o Francji.

Po zakończonym kursie słuchacz umie:

 1. formułować proste wypowiedzi związane z sytuacjami dnia codziennego oraz służbowymi,
 2. wypełniać proste formularze, ankiety i kwestionariusze,
 3. redagować proste i krótkie pisma służbowe,
 4. uzyskać informacje dotyczące sytuacji opisanych w treściach nauczania kursu.

W wyniku przeprowadzonych zajęć słuchacz prezentuje aktywną postawę w kontaktach z osobami posługującymi się językiem francuskim oraz potrafi wykorzystać uzyskaną wiedzę w pracy oraz w innych dziedzinach życia.

 

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: J-0004-1-a-2015|16
Prowadzący: mgr Katarzyna Horożaniecka (pracownik Studium Języków Obcych UO)
Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 100
Cena kursu: 950 zł
Termin: Semestr zimowy i letni 2015/2016 (termin może ulec przesunięciu w sytuacji, gdy nie zbierze się pełna grupa słuchaczy).
Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia
Miejsce odbywania zajęć: Opole, budynek UO – dokładniejsze informację zostaną przekazane e-mailowo przed rozpoczęciem kursu.
Formularz zgloszenia na kurs i informacje dla słuchaczy

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close