Zaznacz stronę

Matematyka w muzyce – kurs podstawowy

Matematyka w muzyce – kurs podstawowy
Cel główny: Zapoznanie uczestników kursu z wybranymi środkami matematycznego opisu muzyki.
Cele szczegółowe: Poznanie matematycznych środków opisu skal, harmonii i barwy.
Opis programu: Generowanie, propagacja i percepcja dźwięku. Interwały. Teoria grup a skale. Matematyczny opis wielodźwięków i związków między nimi. Barwa dźwięku i środki jej opisu.
Efekty kształcenia: Znajomość wybranych metod matematycznych i umiejętność ich wykorzystania do opisu wybranych elementów konstrukcyjnych utworu i budowania utworów. Świadomość naturalnych powiązań świata muzyki ze zjawiskami fizycznymi i aparatem matematycznym.

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: K-0014-1-a-2014/15
Prowadzący: dr Piotr Urbaniec (pracownik Instytutu Matematyki i Informatyki UO)
Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawiczne Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 16
Cena kursu: 220 zł
Termin: Termin zostanie ustalony w momencie zebrania grupy osób zainteresowanych kursem.
Forma prowadzenia zajęć: warsztaty
Miejsce odbywania zajęć: Opole, budynek UO – dokładniejsze informację zostaną przekazane  mailowo przed rozpoczęciem kursu.
Formularz zgloszenia na kurs i informacje dla słuchaczy