Zaznacz stronę

Matematyka w muzyce – kurs podstawowy

Matematyka w muzyce – kurs podstawowy
Cel główny: Zapoznanie uczestników kursu z wybranymi środkami matematycznego opisu muzyki.
Cele szczegółowe: Poznanie matematycznych środków opisu skal, harmonii i barwy.
Opis programu: Generowanie, propagacja i percepcja dźwięku. Interwały. Teoria grup a skale. Matematyczny opis wielodźwięków i związków między nimi. Barwa dźwięku i środki jej opisu.
Efekty kształcenia: Znajomość wybranych metod matematycznych i umiejętność ich wykorzystania do opisu wybranych elementów konstrukcyjnych utworu i budowania utworów. Świadomość naturalnych powiązań świata muzyki ze zjawiskami fizycznymi i aparatem matematycznym.

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: K-0014-1-a-2014/15
Prowadzący: dr Piotr Urbaniec (pracownik Instytutu Matematyki i Informatyki UO)
Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawiczne Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 16
Cena kursu: 220 zł
Termin: Termin zostanie ustalony w momencie zebrania grupy osób zainteresowanych kursem.
Forma prowadzenia zajęć: warsztaty
Miejsce odbywania zajęć: Opole, budynek UO – dokładniejsze informację zostaną przekazane  mailowo przed rozpoczęciem kursu.
Formularz zgloszenia na kurs i informacje dla słuchaczy

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close