Zaznacz stronę

Studia podyplomowe Centrum Edukacji Ustawicznej

Studia podyplomowe Wydział Nauk Społecznych

Instytut Nauk Pedagogicznych

Instytut Historii

Studia podyplomowe Wydział Teologiczny

Studia podyplomowe Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Instytut Biotechnologii

Instytut Nauk Technicznych

Instytut Ochrony i Kształtowania Środowiska

Studia podyplomowe Wydział Ekonomii

Studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji

Studia podyplomowe Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Instytut Fizyki

Studia podyplomowe Wydział Filologiczny

Wydział Filologiczny oferuje absolwentom studiów pierwszego i drugiego stopnia możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji w ramach studiów podyplomowych.

Instytut Filologii Angielskiej

Instytut Filologii Germańskiej

Instytut Językoznawstwa