Zaznacz stronę

Charakterystyka projektu

Inauguracja studiów podyplomowych dla nauczycieli realizowanych w ramach projektów unijnych

Projekt pn. Odkrywcy Sekretów Nauki AO – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej
zakłada realizację działań ukierunkowanych na kompleksowe wsparcie trzech kluczowych obszarów tzn. uczeń – nauczyciel – szkoła, przez co ma doprowadzić do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli ze szkół gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących położonych na terenie Aglomeracji Opolskiej. Więcej na ten temat.

I Zjazd Inaugurujący Studia Podyplomowe dla nauczycieli szkół Aglomeracji Opolskiej i Miasta Opola zaplanowanych do realizacji w roku akademickim 2016/2017 i 2017/2018  w ramach działań czterech projektów  9.1.2 w zakresie kształcenia ogólnego odbył się dnia 25 listopada 2016 r. w gmachu Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego, pl. Kopernika 11a w Opolu w Auli Błękitnej (III piętro).

Studia podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych realizowane są w ramach projektów:

  • Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO: obszar Iobszar IIobszar III – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej

Projekty realizowane są ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014/2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektów jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Uniwersytet Opolski wraz z Politechniką Opolską, Miastem Opole oraz Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej są partnerami w powyższych projektach.

Harmonogram I Zjazdu:
12.00 – 13.00 – Rejestracja uczestników
13.00-13.15 – Otwarcie  Zjazdu  – dr hab. Izabella Pisarek, prof UO – Prorektor ds. kształcenia i studentów, dr Maria Śmigielska, dr inż. Barbara Włodarczyk
13.15-14.00 –  Prezentacja programów studiów przez ich opiekunów merytorycznych, tj.:
dr hab. Marzenę Makuchowską,  prof. UO
dr Małgorzatę Adams-Tukiendorf
dr Piotra Urbańca
dr Ewelinę Konieczną
dr Marzannę Pogorzelską
14.00-16.00 – spotkanie uczestników z kierownikami studiów.
Kierownicy studiów podyplomowych zaprezentowali programy swoich studiów. Przedstawili ich ogólne założenia i wymogi.
Uniwersytet Opolski przyjął łącznie 85 nauczycieli na zajęcia w ramach wymienionych niżej studiów podyplomowych:

  1. Nauczanie języka polskiego jako obcego (studia trwają trzy semestry).
  2. Nauczanie języka obcego na etapie wczesnoszkolnym (studia trwają trzy semestry).
  3. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów (studia trwają dwa semestry).
  4. Pedagogika specjalna z rewalidacją (studia trwają trzy semestry).
  5. Pedagogika specjalna z autyzmem (studia trwają trzy semestry).

Nowo przyjęci słuchacze studiów podyplomowych otrzymali plany zjazdów, poznali strukturę uczelni oraz złożyli brakujące dokumenty rekrutacyjne. Pierwsze zajęcia rozpoczęły się w 17 grudnia 2017 roku.

Nabór na studia podyplomowe – wolne miejsca

Regulamin udziału nauczycieli w projekcie

Regulamin udziału uczniów w projekcie

Kontakt do Biura Projektu Sekrety Nauki 9.1.2  – Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

Ogłoszenia i aktualności

Ogłoszenia i aktualności

Harmonogram zjazdów, plany zajęć, praktyka pedagogiczna

Rok akademicki 2016/2017, semestr letni

Harmonogram zjazdów
Plan zajęć (semestr pierwszy)

Praktyka pedagogiczna

Rok akademicki 2016/2017, semestr letni

Harmonogram zjazdów
Plan zajęć (semestr pierwszy)

Praktyka pedagogiczna
Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. Praktyka odbywa się równolegle z realizacją komponentu 2 tego modułu. Praktyka odbywa się w klasach 1-3 – edukacja wczesnoszkolna szkoły podstawowej w ramach nauczania języka angielskiego, pod kierunkiem nauczyciela języka angielskiego.

Dokumenty do pobrania:
Instrukcja praktyki
Karta przebiegu praktyki
Wzór opinii o przebiegu praktyki

Rok akademicki 2016/2017, semestr letni

Harmonogram zjazdów
Plan zajęć (semestr pierwszy)
Plan zajęć (semestr drugi i trzeci) – sala w Collegium Civitas

Praktyka pedagogiczna

Słuchacz studiów podyplomowych Pedagogika specjalna z rewalidacją jest zobowiązany do realizacji praktyki pedagogicznej w wymiarze 120 godz. (3 sem. x 40 godz.).
Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą, dydaktyczną i terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.
Praktyka odbywa się w przedszkolach ogólnodostępnych, oraz w innych formach wychowania przedszkolnego, i w szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, w przedszkolach i szkołach specjalnych, w których kształceniem, wychowaniem i opieką objęci są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dokumenty do pobrania:
Instrukcja praktyki
KARTA praktyki dydaktycznej – Pedagogika specjalna z autyzmem
Wzór opinii o przebiegu praktyki

Rok akademicki 2016/2017, semestr letni

Harmonogram zjazdów
Plan zajęć (semestr pierwszy)
Plan zajęć (semestr II i III) – sale w Collegium Civitas

Praktyka pedagogiczna

Słuchacz studiów podyplomowych Pedagogika specjalna z rewalidacją jest zobowiązany do realizacji praktyki pedagogicznej w wymiarze 120 godz. (3 sem. x 40 godz.).
Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą, dydaktyczną i terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną i innymi utrudnieniami w rozwoju, oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.
Praktyka odbywa się w przedszkolach ogólnodostępnych, oraz w innych formach wychowania przedszkolnego, i w szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, w przedszkolach i szkołach specjalnych, w których kształceniem, wychowaniem i opieką objęci są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dokumenty do pobrania:
Instrukcja praktyki
KARTA praktyki dydaktycznej – Pedagogika specjalna z rewalidacją
Wzór opinii o przebiegu praktyki

Materiały do pobrania

Rok akademicki 2016/2017, semestr letni

Harmonogram zjazdów
Plan zajęć (semestr pierwszy)

Praktyka pedagogiczna

Opis kierunków studiów podyplomowych oraz nazwy i adresy jednostek realizujących

Kierunkowe efekty kształcenia oraz Obszarowe efekty kształcenia
Program studiów – zestawienie przedmiotów 
Sylwetka absolwenta

Opiekun merytoryczny: dr hab. Marzena Makuchowska, prof. UO
e-mail: marzena.makuchowska@uni.opole.pl

Kierunkowe efekty kształcenia wg PRK
Program studiów – zestawienie przedmiotów
Sylwetka absolwenta

Opiekun merytoryczny: dr Małgorzata Adams-Tukiendorf
e-mail: m.tukiendorf@uni.opole.pl

Kierunkowe efekty kształcenia
Program studiów – zestawienie przedmiotów
Sylwetka absolwenta

Opiekun merytoryczny: dr Marzanna Pogorzelska
e-mail: mpogorzelska@uni.opole.pl

Kierunkowe efekty kształcenia 
Program studiów – zestawienie przedmiotów
Sylwetka absolwenta

Opiekun merytoryczny: dr Ewelina Konieczna
e-mail: e.konieczna@uni.opole.pl

Kierunkowe efekty kształcenia
Program studiów – zestawienie przedmiotów
Sylwetka absolwenta

Opiekun merytoryczny: dr Piotr Urbaniec
e-mail: urbanip@math.uni.opole.pl

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close