Zaznacz stronę

Pokazy dla uczniów na Uniwersytecie Opolskim – Projekt 9.1.2.

Inauguracja pokazów realizowanych dla uczniów na Uniwersytecie Opolskim w ramach projektów unijnych

Projekt pn. Odkrywcy Sekretów Nauki AO – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej zakłada realizację działań ukierunkowanych na kompleksowe wsparcie trzech kluczowych obszarów tzn. uczeń – nauczyciel – szkoła, przez co ma doprowadzić do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli ze szkół gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących położonych na terenie Aglomeracji Opolskiej. Więcej na ten temat.

OPIS PODJĘTYCH DZIAŁAŃ NA UNIWERSYTECIE OPOLSKIM
Pobudzanie ciekawości, rozwijanie, a następnie właściwe ukierunkowanie zainteresowań i pasji dzieci i młodzieży odgrywa niebagatelną rolę zwłaszcza na początkowym etapie procesu edukacji. Dlatego Młodych Odkrywców Sekretów Nauki zapraszamy do udziału w zajęciach realizowanych w pracowniach i laboratoriach Uniwersytetu Opolskiego. W ramach cyklu wykładów i zajęć laboratoryjnych prowadzonych przez pracowników naukowych opolskiej uczelni uczniowie klas piątych szkół podstawowych zgłębią tajniki otaczającej przyrody, poznają zawiłości techniki, a nową wiedzę i umiejętności przyswoją poprzez wspólnie przeprowadzone eksperymenty i doświadczenia.
Cykl aktywnych wykładów skierowany do wszystkich uczestników zajęć, dostosowany do możliwości percepcyjnych uczniów szkół podstawowych, obejmować będzie następujący zakres tematyczny: Fizyka na rowerze, Chemia od kuchni, Woda  w środowisku, Technika zmienia świat. Ponadto uczniowie podzieleni na kilka grup ćwiczeniowych będą uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych poświęconych takim tematom jak: Chemia od kuchni, Tajemniczy świat dźwięków, Jak badać wodę?, Druk 3D -technologia przyszłości.
Proponowane zajęcia stanowić mają alternatywę dla standardowych, codziennych lekcji w szkole. Wykłady i ćwiczenia realizowane w ciekawej formie i prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę uniwersytecką z pewności efektywnie wpłyną na rozwój zainteresowań uczestniczących w nich słuchaczy.
25 stycznia odbyły się pierwsze pokazy na Uniwersytecie Opolskim (Źródło wiadomości).

 

Studia podyplomowe dla nauczycieli – Projekt 9.1.2.

Inauguracja studiów podyplomowych dla nauczycieli realizowanych w ramach projektów unijnych

I Zjazd Inaugurujący Studia Podyplomowe dla nauczycieli szkół Aglomeracji Opolskiej i Miasta Opola zaplanowanych do realizacji w roku akademickim 2016/2017 i 2017/2018  w ramach działań czterech projektów  9.1.2 w zakresie kształcenia ogólnego odbył się dnia 25 listopada 2016 r. w gmachu Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego, pl. Kopernika 11a w Opolu w Auli Błękitnej (III piętro).

Studia podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych realizowane są w ramach projektów:

  • Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO: obszar Iobszar IIobszar III – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej

Projekty realizowane są ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014/2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektów jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Uniwersytet Opolski wraz z Politechniką Opolską, Miastem Opole oraz Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej są partnerami w powyższych projektach.

Harmonogram I Zjazdu:
12.00 – 13.00 – Rejestracja uczestników
13.00-13.15 – Otwarcie  Zjazdu  – dr hab. Izabella Pisarek, prof UO – Prorektor ds. kształcenia i studentów, dr Maria Śmigielska, dr inż. Barbara Włodarczyk
13.15-14.00 –  Prezentacja programów studiów przez ich opiekunów merytorycznych, tj.:
dr hab. Marzenę Makuchowską,  prof. UO
dr Małgorzatę Adams-Tukiendorf
dr Piotra Urbańca
dr Ewelinę Konieczną
dr Marzannę Pogorzelską
14.00-16.00 – spotkanie uczestników z kierownikami studiów.
Kierownicy studiów podyplomowych zaprezentowali programy swoich studiów. Przedstawili ich ogólne założenia i wymogi.
Uniwersytet Opolski przyjął łącznie 85 nauczycieli na zajęcia w ramach wymienionych niżej studiów podyplomowych:

  1. Nauczanie języka polskiego jako obcego (studia trwają trzy semestry).
  2. Nauczanie języka obcego na etapie wczesnoszkolnym (studia trwają trzy semestry).
  3. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów (studia trwają dwa semestry).
  4. Pedagogika specjalna z rewalidacją (studia trwają trzy semestry).
  5. Pedagogika specjalna z autyzmem (studia trwają trzy semestry).

Nowo przyjęci słuchacze studiów podyplomowych otrzymali plany zjazdów, poznali strukturę uczelni oraz złożyli brakujące dokumenty rekrutacyjne. Pierwsze zajęcia rozpoczęły się w 17 grudnia 2017 roku.

Nabór na studia podyplomowe – wolne miejsca

Regulamin udziału nauczycieli w projekcie

Regulamin udziału uczniów w projekcie

Kontakt do Biura Projektu Sekrety Nauki 9.1.2  – Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

Harmonogram zjazdów, plany zajęć, praktyka pedagogiczna

Rok akademicki 2016/2017, semestr letni

Harmonogram zjazdów
Plan zajęć (semestr pierwszy)
Plan zajęć (semestr drugi i trzeci) – sala w Collegium Civitas

Praktyka pedagogiczna

Słuchacz studiów podyplomowych Pedagogika specjalna z rewalidacją jest zobowiązany do realizacji praktyki pedagogicznej w wymiarze 120 godz. (3 sem. x 40 godz.).
Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą, dydaktyczną i terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.
Praktyka odbywa się w przedszkolach ogólnodostępnych, oraz w innych formach wychowania przedszkolnego, i w szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, w przedszkolach i szkołach specjalnych, w których kształceniem, wychowaniem i opieką objęci są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dokumenty do pobrania:
Instrukcja praktyki
KARTA praktyki dydaktycznej – Pedagogika specjalna z autyzmem
Wzór opinii o przebiegu praktyki

Rok akademicki 2016/2017, semestr letni

Harmonogram zjazdów
Plan zajęć (semestr pierwszy)
Plan zajęć (semestr II i III) – sale w Collegium Civitas

Praktyka pedagogiczna

Słuchacz studiów podyplomowych Pedagogika specjalna z rewalidacją jest zobowiązany do realizacji praktyki pedagogicznej w wymiarze 120 godz. (3 sem. x 40 godz.).
Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą, dydaktyczną i terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną i innymi utrudnieniami w rozwoju, oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.
Praktyka odbywa się w przedszkolach ogólnodostępnych, oraz w innych formach wychowania przedszkolnego, i w szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, w przedszkolach i szkołach specjalnych, w których kształceniem, wychowaniem i opieką objęci są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dokumenty do pobrania:
Instrukcja praktyki
KARTA praktyki dydaktycznej – Pedagogika specjalna z rewalidacją
Wzór opinii o przebiegu praktyki

Materiały do pobrania

Zdjęcia

Rok akademicki 2016/2017, semestr letni

Harmonogram zjazdów
Plan zajęć (semestr pierwszy)

Praktyka pedagogiczna
Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. Praktyka odbywa się równolegle z realizacją komponentu 2 tego modułu. Praktyka odbywa się w klasach 1-3 – edukacja wczesnoszkolna szkoły podstawowej w ramach nauczania języka angielskiego, pod kierunkiem nauczyciela języka angielskiego.

Dokumenty do pobrania:
Instrukcja praktyki
Karta przebiegu praktyki
Wzór opinii o przebiegu praktyki

Rok akademicki 2016/2017, semestr letni

Harmonogram zjazdów
Plan zajęć (semestr pierwszy)

Praktyka pedagogiczna

Rok akademicki 2016/2017, semestr letni

Harmonogram zjazdów
Plan zajęć (semestr pierwszy)

Praktyka pedagogiczna

Opis kierunków studiów podyplomowych oraz opiekunowie merytoryczni

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close