Zaznacz stronę

Oferta szkoleń dydaktyka szkoły wyższej

Celem szkoleń z Dydaktyki szkoły wyższej jest zaprezentowanie najnowszych metod nauczania, zachęcenie do stosowania najnowszych technik i środków dydaktycznych, a także wskazanie możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych na badania oraz tworzenie innowacyjnych programów edukacyjnych.

Oferta szkoleń 2017/2018
 

  • Organizacja procesu dydaktycznego w szkole wyższej
  • Nowoczesne metody i techniki w dydaktyce szkoły wyższej
  • Budowanie struktury jednostki dydaktycznej z wykorzystaniem multimediów
  • Pomiar dydaktyczny na akademickim poziomie kształcenia
  • Projekt jako strategia kształcenia akademickiego
  • E-learning w kształceniu akademickim
  • Problemy etyczne w pracy nauczyciela akademickiego
  • Pozyskiwanie środków na badania naukowe ze środków zewnętrznych
  • Koncepcja Life Long Learning – wyzwanie dla kształcenia na poziomie wyższym
Na zamieszczonej fotografii są studenci, którzy są na wykładzie.