Zaznacz stronę

Ogłoszenia dla studentów Rok akademicki 2015 / 2016

Na stroiku stojąca zapalona świeca i leżąca obok niej bombka
Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk Życzy Państwu udanych, zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, aby ten czas wypełnił Was spokojem, radością i miłością wśród rodziny, bliskich, znajomych i bliźnich. Oby czas, jaki spędzicie razem był czasem dobrej nowiny, a po świętach, byście z radością przygotowali się do przejścia ze starego w nowy 2017 rok
Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk Życzy Państwu  udanych, zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, aby ten czas wypełnił Was spokojem, radością i miłością wśród rodziny, bliskich, znajomych i bliźnich. Oby czas, jaki spędzicie razem był czasem dobrej nowiny, a po świętach, byście z radością przygotowali się do przejścia ze starego w nowy 2017 rok
Choinka i gwiazdka
Z okazji zbliżających się świąt, prorektor ds. kształcenia i studentów, dr hab. Izabella Pisarek, prof.UO, ogłasza godziny rektorskie w dniu 23 grudnia br. od 12-stej . Chcąc umożliwić studentom dojazd do Opola po przerwie świątecznej, godziny rektorskie ogłasza również w dniu 2 stycznia 2017 r. do godz. 13-stej.
Z okazji zbliżających się świąt, prorektor ds. kształcenia i studentów, dr hab. Izabella Pisarek, prof.UO, ogłasza godziny rektorskie w dniu 23 grudnia br. od 12-stej . Chcąc umożliwić studentom dojazd do Opola po przerwie świątecznej, godziny rektorskie ogłasza również w dniu 2 stycznia 2017 r. do godz. 13-stej.
Studenci na praktyce
Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk prosi Starostów studiów stacjonarnych o odbiór skierowań na praktyki studenckie z niżej wymienionych kierunków:

Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk prosi Starostów studiów stacjonarnych o odbiór skierowań na praktyki studenckie z niżej wymienionych kierunków:

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 • Instytut Matematyki i Informatyki
  • II rok Informatyka – Licencjat
  • II rok Informatyka – Inżynieryjna
  • II rok Matematyka – Specjalność Finansowa

Wydział Przyrodniczo – Techniczny

 • Samodzielna Katedra Inżynierii Procesowej
  • III rok Edukacja Techniczno – Informatyczna

Wydział Teologiczny

 • I rok II-go st. Nauki o Rodzinie

Wydział Nauk Społecznych

 • Instytut Historii
  • I rok II-go st. Historia Specjalność Regionalna Dokumentacja Archiwalno – Archeologiczna

Zwrot uzupełnionych skierowań do dnia 07.04.2017

Studenci na praktyce
Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk prosi Starostów studiów stacjonarnych o odbiór skierowań na praktyki studenckie z niżej wymienionych kierunków:

Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk prosi Starostów studiów stacjonarnych o odbiór skierowań na praktyki studenckie z niżej wymienionych kierunków:

Wydział Teologiczny

 • II rok Muzykologia z Edukacja Artystyczną
 • IV rok Teologia Katechetyczno – Pastoralna
 • III rok Teologia Katechetyczno – Pastoralna
 • III rok Teologia Kapłańska

Zwrot uzupełnionych skierowań do dnia 21.04.2017

Studenci na praktyce
Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk prosi Starostów studiów stacjonarnych o odbiór skierowań na praktyki studenckie z niżej wymienionych kierunków:

Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk prosi Starostów studiów stacjonarnych o odbiór skierowań na praktyki studenckie z niżej wymienionych kierunków:

Wydział Filologiczny

 • Instytut Filologii Angielskiej
  • I rok II-go st. Filologia Angielska Specjalność Nauczycielska

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 • Instytut Matematyki i Informatyki
  • II rok Matematyka Specjalność Nauczycielska

Zwrot uzupełnionych skierowań do dnia 21.04.2017

Studenci na praktykach
Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk prosi Starostów studiów stacjonarnych o odbiór skierowań na praktyki studenckie z niżej wymienionych kierunków:

Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk prosi Starostów studiów stacjonarnych o odbiór skierowań na praktyki studenckie z niżej wymienionych kierunków:

Wydział Nauk Społecznych

 • Instytut Studiów Edukacyjnych
  • II rok Pedagogika Małego Dziecka z Wychowaniem Przedszkolnym
  • II rok Kształcenie Wczesnoszkolne z Wychowaniem Przedszkolnym
  • II rok Pedagogika Wczesnoszkolna z Przyrodą
  • II rok Pedagogika Lecznicza z Oligofrenopedagogiką
  • II rok Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Edukacją Artystyczną
 • Instytut Nauk Pedagogicznych
  • I rok II-go st. Praca Socjalna
  • II rok Praca Socjalna
  • II Pedagogika Resocjalizacyjna z Profilaktyką Społeczną
  • II Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza i Terapeutyczna
 • Instytut Instytut Historii:
  • II Historia – Specjalność Nauczycielska

Wydział Filologiczny

 • Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa
  • II rok Filologia Polska Specjalność Nauczycielska
 • Instytut Filologii Germańskiej
  • II rok Filologia Germańska – Język Niemiecki w Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
  • I rok II-go st. Filologia Germańska Specjalność Nauczycielska

Zwrot uzupełnionych skierowań do dnia 21.04.2017

Studenci na praktykach
Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk prosi Starostów studiów stacjonarnych o odbiór skierowań na praktyki zawodowe z niżej wymienionych kierunków:

Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk prosi Starostów studiów stacjonarnych o odbiór skierowań na praktyki zawodowe z niżej wymienionych kierunków:

Wydział Chemii

 • II rok Chemia nowoczesnych Materiałów

Wydział Filologiczny

 • Instytut Filologii Angielskiej
  • II rok Filologia Angielska – Translatoryka
  • II rok Filologia Angielska – English and Spanish
  • II rok Filologia Angielska- English and Culture Studies
  • II rok Filologia Angielska- Business English
  • II rok Filologia Angielska- English and Chinese
  • II rok English in Public Communication

 

Zwrot uzupełnionych skierowań do dnia 07.04.2017r.

Studenci na praktykach
Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk prosi Starostów studiów stacjonarnych o odbiór skierowań na praktyki zawodowe z niżej wymienionych kierunków:

Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk prosi Starostów studiów stacjonarnych o odbiór skierowań na praktyki zawodowe z niżej wymienionych kierunków:

Wydział Filologiczny

 • Instytut Filologii Germańskiej
  • II rok Filologia Germańska – Germanistyka z Językiem Niderlandzkim
  • II rok Filologia Germańska – Translatoryka
  • II rok Filologia Germańska – Język Niemiecki w Prawie i Gospodarce
 • Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa:
  • II rok Filologia Polska Specjalność  Animacja Kultury
  • II rok Kulturoznawstwo Specjalność Animacja Kultury

Zwrot uzupełnionych skierowań do dnia 07.04.2017r.

Studenci na praktykach
Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk prosi Starostów studiów stacjonarnych o odbiór skierowań na praktyki zawodowe z niżej wymienionych kierunków:

Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk prosi Starostów studiów stacjonarnych o odbiór skierowań na praktyki zawodowe z niżej wymienionych kierunków:

Wydział Ekonomiczny

 • II rok Ekonomia – Wszystkie Specjalności
 • II rok Logistyka
 • II rok Zarządzanie – Obie Specjalności
 • II rok Gospodarka Przestrzenna

Wydział Przyrodniczo – Techniczny

 • II rok Architektura Krajobrazu
 • III rok Architektura Krajobrazu
 • II rok Ochrona Środowiska
 • II rok Odnawialne Źródła Energii
 • III rok Odnawialne Źródła Energii
 • II rok Biotechnologia
 • II rok Biologia

Wydział Filologiczny

 • Instytut Slawistyki:
  • I rok Język Biznesu
  • I rok Języki Obce w Turystyce
  • I rok Slawistyka

Zwrot uzupełnionych skierowań do dnia 07.04.2017r.

Studenci na praktykach
Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk prosi starostów studiów stacjonarnych o odbiór skierowań na praktyki studenckie Starostów z niżej wymienionych kierunków:

Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk prosi starostów studiów stacjonarnych o odbiór skierowań na praktyki studenckie Starostów z niżej wymienionych kierunków:

Wydział Nauk Społecznych

 • Instytut Studiów Edukacyjnych
  • III rok Kształcenie Wczesnoszkolne z Wychowaniem Przedszkolnym
  • III rok Pedagogika Małego Dziecka z Wychowaniem Przedszkolnym
  • III rok Pedagogika Wczesnoszkolna z Przyrodą
 • Instytut Nauk Pedagogicznych:
  • III rok Praca Socjalna
  • III rok Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza i Terapeutyczna
  • III rok Pedagogika Resocjalizacyjna z Profilaktyką Społeczną

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 • Instytut Matematyki i Informatyki
  • II rok II-go st. Matematyka

Zwrot uzupełnionych skierowań do dnia 06.01.2017.

Studenci na praktykach
Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk prosi starostów studiów stacjonarnych o odbiór skierowań na praktyki pedagogiczne z niżej wymienionych kierunków:

Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk prosi starostów studiów stacjonarnych o odbiór skierowań na praktyki pedagogiczne z niżej wymienionych kierunków:

Wydział Filologiczny

 • Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa
  • III rok Filologia Polska  – Nauczycielska – Specjalność Logopedia
Zakład Praktyk - Tabliczka na drzwiach
Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk będzie nieczynny w dniach od 17.08.2016 r. do 19.08.2016 r.

Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk będzie nieczynny w dniach od 17.08.2016 r. do 19.08.2016 r.

Studenci na praktykce
Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk prosi starostów studiów stacjonarnych o odbiór dokumentów (umowy, instrukcji, opinii) na praktyki z niżej wymienionych kierunków:

Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk prosi starostów studiów stacjonarnych o odbiór dokumentów (umowy, instrukcji, opinii) na praktyki z niżej wymienionych kierunków:

Wydział Filologiczny

 • Instytut Filologii Angielska
  • II rok English and Culture Studies
 • Instytut  Filologii Germańskiej
  • II rok Filologia Germańska – Język Niemiecki w Prawie i Gospodarce

Wydział Teologiczny

 • II rok Muzykologia z Edukacją Artystyczną

Wydział Historyczno – Pedagogiczny

 • Instytut Historii
  • II rok Historia Specjalność Nauczycielska.
Studenci na praktykce
Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk prosi starostów studiów stacjonarnych o odbiór dokumentów (umowy, instrukcji, opinii) na praktyki z niżej wymienionych kierunków:

Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk prosi starostów studiów stacjonarnych  o odbiór dokumentów  (umowy, instrukcji, opinii) na praktyki z niżej wymienionych kierunków:

Wydział Chemii

 • II rok Chemia Nowoczesnych Materiałów

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

 • Katedra Inżynierii Procesowej
  • II rok Inżynieria Środowiska,
 • Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Ziemii
  • III rok Ochrona Środowiska,
 • Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej
  • II rok Biotechnologia Licencjat

Wydział Filologiczny

 • Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa
  • II rok Filologia Polska  – Nauczycielska – Specjalność Logopedia
 •  Instytut Slawistyki
  • I rok Slawistyka,
  • I rok Języki Obce w Turystyce
  • II rok Filologia Romańska od Podstaw
 • Instytut Filologii Angielskiej
  • II rok English in Public Communication
  • II rok Filologia Angielska: English and Spanish.
  • II rok Filologia Angielska: Business English,
  • I rok II-go stopnia Filologia Angielska – Specjalność Nauczycielska

Wydział Historyczno – Pedagogiczny

 • Instytut Historii
  • I rok II-go st. Historia Specjalność Nauczycielska.

Wydział Teologiczny

 • I rok II-go st. Kultura Śródziemnomorska
Studenci na praktykce
Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk prosi starostów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych o odbiór dokumentów (umowy, instrukcji, opinii) na praktyki z niżej wymienionych kierunków:

Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk prosi starostów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych o odbiór dokumentów  (umowy, instrukcji, opinii) na praktyki z niżej wymienionych kierunków:

Wydział Filologiczny

 • Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa
  • II rok Filologia Polska Specjalność Animacja Kultury,
 • Instytut Filologii Germańskiej
  • II rok Filologia Germańska Specjalność Nauczycielska z Rozszerzonym Angielskim,
  • I rok II-go st. Filologia Germańska Specjalność Nauczycielska,
  • II rok Filologia Germańska Specjalność Nauczycielska (st. niestacjonarne),

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 • Instytut Matematyki
  • II rok Matematyka Specjalność Nauczycielska

Wydział Chemii

 • II rok Chemia Biologiczna
Studenci na praktykce
Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk prosi starostów studiów stacjonarnych o odbiór dokumentów (umowy, instrukcji, opinii) na praktyki z niżej wymienionych kierunków:

Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk prosi starostów studiów stacjonarnych o odbiór dokumentów  (umowy, instrukcji, opinii) na praktyki z niżej wymienionych kierunków:

Wydział Teologiczny

 • III rok Teologia Kapłańska
 • III rok Teologia Katechetyczno – Pastoralna
 • IV rok Teologia Katechetyczno – Pastoralna
 • II rok Nauki o Rodzinie
 • I rok. II-go stopnia Nauki o Rodzinie

Wydział Historyczno – Pedagogiczny

 • Instytut Nauk Pedagogicznych
  • II rok Praca Socjalna
  • II rok Pedagogika Resocjalizacyjna z Profilaktyką Społeczną
  • II rok Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza i Terapeutyczna
 • Instytut Studiów Edukacyjnych
  • II rok Pedagogika Lecznicza z Oligofrenopedagogiką
  • II rok Kształcenie Wczesnoszkolne z Wychowaniem Przedszkolnym
  • II rok Pedagogika Wczesnoszkolna z Przyrodą
  • II rok Pedagogika Małego Dziecka z Wychowaniem Przedszkolnym

Wydział Przyrodniczo Techniczny

 • Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej
  • II rok Biotechnologia Inż.
Studenci na praktykce
Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk prosi starostów studiów stacjonarnych o odbiór skierowań na praktyki z niżej wymienionych kierunków.

Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk prosi starostów studiów stacjonarnych o odbiór skierowań na praktyki z niżej wymienionych kierunków.

Wydział Filologiczny

 • Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa
  • II rok Kulturoznawstwo,
  • I r.II st. Kulturoznawstwo,
 • Instytut Filologii Germańskiej
  • II rok Filologia Germańska Specjalność Translatoryka,
 • Instytut Filologii Angielskiej
  • II rok Filologia Angielska Specjalność Translatoryka,
 • Instytut Slawistyki
  • I rok Język Biznesu

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

 • Samodzielna Katedra Inżynierii Procesowej
  • II rok Odnawialne Źródła Energii,
 • Samodzielna Katedra Biosystematyki
  • II rok Biologia specjalność Eksperymentalna,
 • Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
  • II rok Architektura Krajobrazu
  • III rok Architektura Krajobrazu
Studenci na praktykce
Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk prosi starostów studiów stacjonarnych z niżej wymienionych kierunków o odbiór dokumentów (umowy, instrukcje, druki opinii) na praktyki studenckie wakacyjne.

Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk prosi starostów studiów stacjonarnych z niżej wymienionych kierunków o odbiór dokumentów (umowy, instrukcje, druki opinii) na praktyki studenckie wakacyjne.

Wydział Ekonomiczny

 • II rok Zarządzanie – Obie Specjalności
 • II rok Logistyka
 • II rok Ekonomia – Wszystkie Specjalności
 • II rok Gospodarka Przestrzenna
Studenci na praktykce
Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk prosi starostów studiów stacjonarnych o odbiór skierowań na praktyki wakacyjne-zawodowe.

Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk prosi starostów studiów stacjonarnych o odbiór skierowań na praktyki wakacyjne-zawodowe.

Wydział Filologiczny

 • Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa
  • II rok Filologia Polska Pedagogika – Specjalność Animacja Kultury,
  • I rok II-go st. Filologia Polska – Specjalność Turystyka Kulturowa,
 • Instytut Slawistyki
  • II rok Filologia – Specjalność Czeska

Wydział Filologiczno Historyczny

 • Instytut Historii
  • II rok Historia  – Specjalność Archiwistyka i Zarządzanie Współczesną Dokumentacją
  • I rok II-go st. Historia – Specjalność Regionalna Dokumentacja Archiwalno – Archeologiczna

Wydział Przyrodniczo Techniczny

 • Samodzielna Katedra Inżynierii Procesowej
  • II rok Inżynieria Środowiska

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 • Instytut Matematyki i Informatyki
  • II rok II-go stopnia Matematyka – Specjalność Finansowa
  • II rok Informatyka (3,5 letnie, inżynierskie)

Termin zwrotu uzupełnionych skierowań wyznaczony na 8.04.2016 nie podlega zmianie.

Studenci na praktykyce
Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk prosi starostów studiów stacjonarnych o odbiór skierowań na praktyki wakacyjne-pedagogiczne.

Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk prosi starostów studiów stacjonarnych o odbiór skierowań na praktyki wakacyjne-pedagogiczne.

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 • Instytut Matematyki i Informatyki
  • II rok Matematyka – Specjalność Nauczycielska,

Wydział Filologiczny

 • Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa
  • II rok Filologia Polska Nauczycielska – Specjalność Logopedia,
  • I rok II-go st. Filologia Polska Angielska – Specjalność Nauczycielska,

Wydział Filologiczno Historyczny

 • Instytut Studiów Edukacyjnych
  • II rok Pedagogika Wczesnoszkolna z Przyrodą,
 • Instytut Historii
  • I rok II-go st. Historia – Specjalność Nauczycielska,
  • II rok Historia – Specjalność Nauczycielska,

Wydział Teologiczny

 • II rok Muzykologia z Edukacją Artystyczną

Termin zwrotu uzupełnionych skierowań wyznaczony na 8.04.2016 nie podlega zmianie.

Studenci na praktykce
Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk prosi starostów studiów stacjonarnych o odbiór skierowań na praktyki wakacyjne-zawodowe i pedagogiczne- wrześniowe

Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk prosi starostów studiów stacjonarnych o odbiór skierowań na praktyki wakacyjne-zawodowe i pedagogiczne- wrześniowe.

Studenci na zajęciach
Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk uprzejmie prosi starostów studiów stacjonarnych z niżej wymienionych kierunków po odbiór skierowań na obowiązkowe praktyki pedagogiczne.

Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk uprzejmie prosi starostów studiów stacjonarnych z niżej wymienionych kierunków po odbiór skierowań na obowiązkowe praktyki pedagogiczne.

Wydział Historyczno-Pedagogiczny

 • Instytut Studiów Edukacyjnych
  • II rok Pedagogika Wczesnoszkolna z Przyrodą
  • II rok Kształcenie Wczesnoszkolne z Wychowaniem Przedszkolnym
  • II rok Pedagogika Małego Dziecka z Wychowaniem Przedszkolnym
Studenci na praktyce
Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk prosi studentów o zwrot wypełnionych skierowań na praktyki wakacyjne.

Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk prosi studentów o zwrot wypełnionych skierowań na praktyki wakacyjne.

Wypełnione skierowania należy oddać do Zakładu Praktyk do 8 kwietnia 2016 roku.

Studenci na praktykyce
Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk prosi starostów niżej wymienionych kierunków studiów stacjonarnych po odbiór dokumentów (umowy, instrukcji, opinii) na praktyki pedagogiczne.

Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk prosi starostów niżej wymienionych kierunków studiów stacjonarnych po odbiór dokumentów (umowy, instrukcji, opinii) na praktyki pedagogiczne.

Wydział Filologiczny

 • Instytut Filologii Angielskiej
  • II rok Filologia Angielska – Wszystkie Specjalności,
  • II rok II-go st Filologia Angielska
Studenci na praktykyce
Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk prosi starostów niżej wymienionych kierunków studiów stacjonarnych po odbiór dokumentów (umowy, instrukcji, opinii) na praktyki pedagogiczne.

Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk prosi starostów niżej wymienionych kierunków studiów stacjonarnych po odbiór dokumentów (umowy, instrukcji, opinii) na praktyki pedagogiczne.

Wydział Historyczno-Pedagogiczny

 • Instytut Nauk Pedagogicznych
  • III rok Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza i Terapeutyczna,
  • III rok Pedagogika Pracy z Doradztwem Zawodowym,
  • III rok Praca Socjalna
 • Instytut sztuki
  • III rok Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
 • Instytut Studiów Edukacyjnych
  • III rok Pedagogika Terapeutyczna z Oligofrenopedagogiką

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 • Instytut Matematyki i Informatyki
  • II rok II-go st. Matematyka – Specjalność Nauczycielska
Zakład Praktyk - Tabliczka na drzwiach
Zakład Praktyk będzie nieczynny od 24 grudnia 2015 do 3 stycznia 2016

Zakład Praktyk będzie nieczynny od 24 grudnia 2015r do 3 stycznia 2016r

Studenci na praktykyce
Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk prosi o zgłaszanie się starostów wymienionych kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych po odbiór skierowań na praktykę zawodową:

Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk prosi o zgłaszanie się starostów wymienionych kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych po odbiór skierowań na praktykę zawodową:

Wydział Prawa i Administracji

 • I rok Administracja
 • II rok Administracja
 • I rok Bezpieczeństwo Wewnętrzne
 • II rok Bezpieczeństwo Wewnętrzne
 • III rok Prawo
Studenci na praktykyce
Prosimy starostów niżej wymienionych kierunków o jak najszybsze zgłaszanie się do Zakładu Praktyk w celu odbioru skierowań na praktyki zaczynające się w lutym.

Prosimy starostów niżej wymienionych kierunków o jak najszybsze zgłaszanie się do Zakładu Praktyk w celu odbioru skierowań na praktyki zaczynające się w lutym.

Wydział Historyczno-Pedagogiczny

 • Instytut Nauk Pedagogicznych
  • III rok Pedagogika Resocjalizacyjna z Profilaktyką Społeczną,
  • III rok Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza i Terapeutyczna,
  • III rok Pedagogika Pracy z Doradztwem Zawodowym,
  • III rok Pedagogika – Zarządzanie i Komunikacja w Instytucji,
  • III rok Praca Socjalna,
  • III rok Animacja Kultury i Arteterapia,
 • Instytut Studiów Edukacyjnych
  • III rok Kształcenie Wczesnoszkolne z Wychowaniem Przedszkolnym.
  • III rok Pedagogika Wczesnoszkolna z Przyrodą,
  • III rok Pedagogika Terapeutyczna z Oligofrenopedagogiką,
  • III rok Pedagogika Małego Dziecka z Wychowaniem Przedszkolnym,
 • Instytut Historii
  • II rok. II-go st. Historia Specjalność Nauczycielska,
 • Instytut Sztuki
  • III rok Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych,

Wydział Filologiczny

 • Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa
  • I rok II-go st. Filologia Polska Specjalność Nauczycielska,
  • II rok II-go st. Filologia Polska Specjalność Nauczycielska.
Zakład Praktyk - Tabliczka na drzwiach
Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk będzie nieczynny w dniach od 15.10.2015 r. do 16.10.2015 r.

Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk będzie nieczynny w dniach od 15.10.2015 r. do 16.10.2015 r.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close