Wzory opinii i instrukcje praktyk – Wydział Ekonomiczny

Ekonomia – PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Finanse i Rachunkowość – PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Gospodarka przestrzenna – PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Logistyka – PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Turystyka i wypoczynek – PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

ZARZĄDZANIE – PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI