Zaznacz stronę

Wzory opinii i instrukcje praktyk – Wydział Filologiczny

Uwaga:

 • Praktyki ciągłe pedagogiczne są rozliczane na podstawie umów o dzieło. Przyjmujący zamówienie-opiekun praktyki
  w placówce / instytucji zobowiązany jest osobiście wykonać dzieło w formie sporządzenia pisemnej opinii z praktyk
  i w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
 • Opinia powinna zostać sporządzona w oparciu o opisową formę czynnego wkładu twórczego nauczyciela
  w przygotowanie praktyczne studenta i powinna obejmować opis wszystkich faz przebiegu praktyki.
 • Opinia musi być przygotowana indywidualnie dla każdego studenta, musi posiadać cechy niepowtarzalne, adekwatne do wykonanego dzieła.
 • Przyjmujący zamówienie powinien posiadać odpowiednią wiedzę, umiejętności, kwalifikacje i kompetencje do wykonania dzieła.
 • Ponadto zamówione dzieło powinno być wykonane z uwzględnieniem najnowszych zdobyczy wiedzy zawodowej oraz zgodnie ze standardami funkcjonującymi w danej dziedzinie.

II rok Lingwinistyka Stosowana


 

Kierunek: Filologia – II rok Polish Studies studia I-go stopnia

English in Public Communication, studia I-go stopnia

I rok I-go stopni Język angielski w turystyce, studia I-go stopnia – profil praktyczny, I-V semestr

II i III rok I-go stopni Język angielski w turystyce, studia I-go – profil praktyczny, I-V semestr

English Philology profil praktyczny I stopień

English Philology studia I stopnia dla studentów praktykę zawodową


 

I rok II-go stopnia Germanistik (filologia germańska) specjalności: Deutsch als Fremd- und Muttersprache – Lehramt (Język niemiecki jako obcy i ojczysty – specjalność nauczycielska)

II rok I-go stopnia Germanistik (filologia germańska) specjalności: Deutsch-Lehramt für
Kindergärten und Grundschulen (Język niemiecki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – nauczycielska) – Studia stacjonarne i niestacjonarne

 


 

KIERUNEK: Dielovoj russkij jazyk/Деловой русский язык (DRJ) – rok II, semestr IV
KIERUNEK: Filologia, SPECJALNOŚĆ: Filologia słowiańska (FS) – rok I, semestr II
KIERUNEK: Język biznesu (JB) – rok I, semestr II

KIERUNEK: Języki obce w sektorze usług, SPECJALNOŚĆ: Języki obce w handlu i administracji
KIERUNEK: Języki obce w sektorze usług, SPECJALNOŚĆ: Języki obce w logistyce i HR
KIERUNEK: Języki obce w sektorze usług, SPECJALNOŚĆ: Języki obce w turystyce

KIERUNEK: Języki obce w służbie publicznej – rok I, semestr II


 

III rok Filologia Polska Logopedia

Studia I-go st. Filologia Polska Nauczycielska

Studia II-go st. Filologia Polska Nauczycielska

Kierunek: Filologia – Specjalność: Język polski od podstaw z językiem niemieckim (od podstaw),
studia I-go Specjalizacja: język polski i niemiecki w biznesie

II rok Filologii Polskiej – Specjalność komunikacja w administracji i urzędach