Zaznacz stronę

Wzory opinii i instrukcje praktyk – Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

Uwaga:

 • Praktyki ciągłe pedagogiczne są rozliczane na podstawie umów o dzieło. Przyjmujący zamówienie-opiekun praktyki
  w placówce / instytucji zobowiązany jest osobiście wykonać dzieło w formie sporządzenia pisemnej opinii z praktyk
  i w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
 • Opinia powinna zostać sporządzona w oparciu o opisową formę czynnego wkładu twórczego nauczyciela
  w przygotowanie praktyczne studenta i powinna obejmować opis wszystkich faz przebiegu praktyki.
 • Opinia musi być przygotowana indywidualnie dla każdego studenta, musi posiadać cechy niepowtarzalne, adekwatne do wykonanego dzieła.
 • Przyjmujący zamówienie powinien posiadać odpowiednią wiedzę, umiejętności, kwalifikacje i kompetencje do wykonania dzieła.
 • Ponadto zamówione dzieło powinno być wykonane z uwzględnieniem najnowszych zdobyczy wiedzy zawodowej oraz zgodnie ze standardami funkcjonującymi w danej dziedzinie.

I-III rok Zarządzanie Publiczne – Studia Licencjackie

II rok Politologia, specjalność: Europa Master – Studia uzupełniające magisterskie

II i III rok Bezpieczeństwo Międzynarodowe – Studia Licencjackie

II i III rok Administracja Publiczna i Rozwój Regionalny – Studia Licencjackie

II i III rok Politologia – Studia Licencjackie

II i III rok Stosunki Międzynarodowe – Studia Licencjackie

II i III rok Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna – Studia Licencjackie

II rok II-go stopnia Zarządzanie Informacją w Nowych Mediach – Studia uzupełniające magisterskie