Wzory opinii i instrukcje praktyk – Wydział Prawa i Administracji

Administracja Administracja I-go st. Studia o profilu ogólnoakademickim obowiązuje od roku akademickiego 2020/2021

Administracja – 2 tygodnie 60 godzin – w II i IV semestrze

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Obsługa Biznesu

Prawo