Wzory opinii i instrukcje praktyk – Wydział Przyrodniczo Techniczny

III – letnie I-go stopnia Gospodarka Leśna – studia niestacjonarne

II rok I-go stopnia Biotechnologia inżynierskie i licencjackie

II rok I-go stopnia Biotechnologia medyczna inżynierskie i licencjackie

III – letnie I-go stopnia Biologia – studia stacjonarne

3,5 – letnie I-go stopnia Architektura Krajobrazu inżynierskie – studia stacjonarne

3,5 – letnie I-go stopnia Architektura Krajobrazu inżynierskie – studia niestacjonarne

3,5 – letnie I-go stopnia Ochrona Środowiska inżynierskie – studia stacjonarne inżynierskie

3,5 – letnie II i III rok Odnawialne Źródła Energii

III rok Edukacja Techniczno Informatyczna

II rok I-go stopnia Inżynieria Środowiska – studia stacjonarne

3,5 – letnie I-go stopnia inżynierskie Rolnictwo – studia stacjonarne

3,5 – letnie I-go stopnia inżynierskie Rolnictwo – studia niestacjonarne

Uwaga:

 • Praktyki ciągłe pedagogiczne są rozliczane na podstawie umów o dzieło. Przyjmujący zamówienie-opiekun praktyki
  w placówce / instytucji zobowiązany jest osobiście wykonać dzieło w formie sporządzenia pisemnej opinii z praktyk
  i w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
 • Opinia powinna zostać sporządzona w oparciu o opisową formę czynnego wkładu twórczego nauczyciela
  w przygotowanie praktyczne studenta i powinna obejmować opis wszystkich faz przebiegu praktyki.
 • Opinia musi być przygotowana indywidualnie dla każdego studenta, musi posiadać cechy niepowtarzalne, adekwatne do wykonanego dzieła.
 • Przyjmujący zamówienie powinien posiadać odpowiednią wiedzę, umiejętności, kwalifikacje i kompetencje do wykonania dzieła.
 • Ponadto zamówione dzieło powinno być wykonane z uwzględnieniem najnowszych zdobyczy wiedzy zawodowej oraz zgodnie ze standardami funkcjonującymi w danej dziedzinie.