Zaznacz stronę

Organizacja roku akademickiego 2018 / 2019

Dzień adaptacyjny:
28 września 2018 r. (piątek)
 
Inauguracja roku:
03 października 2018 r.
 
Święto Uniwersytetu:
10 marca 2019 r. (niedziela), obchody 12.03.2019 r. (wtorek)
 

Semestr zimowy

01.10.2018 – 29.01.2019*
okres zajęć dydaktycznych
 
02.11.2018
dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 
24.12.2018 – 06.01.2019
przerwa świąteczna
 
30.01.2019 – 12.02.2019
sesja egzaminacyjna, w tym:
30.01.2019 – egzamin z języka obcego
 
13.02.2019 – 17.02.2019
przerwa międzysemestralna
 
18.02.2019 – 01.03.2019
sesja poprawkowa, w tym:
18.02.2019 – egzamin poprawkowy z języka obcego
 
W dniu Inauguracji przewidywane są tylko godziny rektorskie.
*28 stycznia 2019 r. (poniedziałek) będą odbywały się zajęcia przewidziane rozkładem zajęć na czwartek, a 29 stycznia 2019 r. – zajęcia przewidziane rozkładem zajęć na piątek.
 

Semestr letni

18.02.2019 – 14.06.2019*
okres zajęć dydaktycznych
 
12.03.2019
dzień wolny od zajęć dydaktycznych (Święto UO)
 
18.04.2019 – 23.04.2019
przerwa świąteczna
 
02.05.2019
dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 
17.06.2019 – 28.06.2019
sesja egzaminacyjna, w tym:
17.06.2019 egzamin z języka obcego
 
02.09.2019 – 13.09.2019
sesja poprawkowa, w tym:
02.09.2019 egzamin poprawkowy z języka obcego
 
Uwaga! Termin Piastonaliów zostanie ustalony przez Rektora w porozumieniu z Samorządem Studenckim na początku semestru letniego i powinien obejmować dwa dni: wtorek i środę.
 

*29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) będą odbywały się zajęcia przewidziane rozkładem zajęć na wtorek