Zaznacz stronę

Podstawy prawne funkcjonowania Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego.

Zgodnie z Uchwałą nr 19/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 IV 2013 r. oraz z Zarządzeniem nr 34/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12 czerwca 2013 r. nastąpiło przekształcenie Międzywydziałowego Centrum Kształcenia i Doskonalenia Pedagogicznego w Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego. Jest to zmiana ewolucyjna, mająca na celu kontynuację i rozszerzenie działań , które od 1997 roku pod kierunkiem Pani Prof. Ewy Smak, były realizowane w tej jednostce Uniwersytetu Opolskiego. Wraz ze zmianą nazwy zmienia się adres naszej witryny internetowej i adres e-mail. Zapraszamy Państwa do współpracy i udziału w naszych obecnych i przyszłych przedsięwzięciach.

 

Zdjęcie przedstawia studentów będących w czytelni Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego, którzy oddają się lektórze książek.