Zaznacz stronę

Podstawy prawne organizacji praktyk studenckich na UO

Na Uniwersytecie Opolskim zasady odbywania praktyk studenckich regulują:

  1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać Uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, (PDF, 279 kb)
  2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, (PDF, 339 kb)
  3. Plany studiów zatwierdzone przez Rady Wydziałów – zgodne ze standardami kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów,
  4. Instrukcje ws. organizacji przebiegu praktyk przygotowywane przez koordynatorów praktyk w wydziale/instytucie/katedrze,
  5. W sprawach szczególnych decyzje podejmuje Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Ustawicznej.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close