Zaznacz stronę

Podstawy prawne organizacji praktyk studenckich na UO

Na Uniwersytecie Opolskim zasady odbywania praktyk studenckich regulują:

  1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać Uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, (PDF, 279 kb)
  2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, (PDF, 339 kb)
  3. DECYZJA nr 1/2017 Prorektora ds. Kształcenia i Studentów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie: wynagrodzenia dla nauczycieli  sprawujących opiekę pedagogiczną nad studentami  studiów  stacjonarnych  i  niestacjonarnych  Uniwersytetu Opolskiego odbywającymi praktyki pedagogiczne w szkołach i placówkach oświatowych/instytucjac (PDF. 194 kb)
  4. Uchwała nr 6/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 83/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz ustawą z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i Rozporządzeniem MNiSW z 3 października 2014 r.
  5. Plany studiów zatwierdzone przez Rady Wydziałów – zgodne ze standardami kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów,
  6. Instrukcje ws. organizacji przebiegu praktyk przygotowywane przez koordynatorów praktyk w wydziale / instytucie / katedrze,
  7. W sprawach szczególnych decyzje podejmuje Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Ustawicznej.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close