Zaznacz stronę

Poznaj Hiszpanię. Kurs dla obieżyświatów

Poznaj Hiszpanię. Kurs dla obieżyświatów
Cel główny: Wprowadzenie podstaw języka hiszpańskiego, umożliwiających prostą komunikację w sytuacjach, w jakich może znaleźć się słuchacz podczas podróży po Hiszpanii.
Cele szczegółowe:
 • zapoznanie się z zasadami wymowy i ortografii języka hiszpańskiego,
 • ćwiczenie umiejętności zadawania pytań i udzielania odpowiedzi,
 • zapoznanie słuchacza ze słownictwem zgodnym z zawartymi w treściach nauczania
 • ćwiczenie umiejętności informowania o tym, co się dzieje w chwili obecnej oraz o tym, co miało miejsce niedawno,
 • ćwiczenie umiejętności informowania o swoich planach,
 • zapoznanie słuchacza z podstawowymi informacjami dotyczącymi historii i geografii Hiszpanii oraz stylu życia w tym kraju,
 • zapoznanie słuchacza z dokumentami autentycznymi, o wypełnienie których może być poproszony podczas pobytu w Hiszpanii.
Opis programu: Kurs opiera się na rozwijaniu umiejętności w zakresie czytania ze zrozumieniem, pisania, rozumienia ze słuchu oraz wypowiedzi ustnych umożliwiającymi komunikację na poziomie podstawowym. Ponadto słuchacz zyskuje elementarną wiedzę dotyczą historii i geografii Hiszpanii, stylu życia jej mieszkańców oraz zwyczajów tam panujących. Klasyczne ćwiczenia językowe są przeplatane krótkimi filmikami ukazującymi Hiszpanów w sytuacjach dnia codziennego. Dzięki temu słuchacz ma okazję oswoić się z brzemieniem języka hiszpańskiego oraz zaobserwować naturalne reakcje mieszkańców tego kraju. Ponadto program obejmuje zaznajomienie słuchacza z kwestionariuszami oraz innymi dokumentami, z którymi może mieć do czynienia podczas pobytu w Hiszpanii.
Efekty kształcenia:

Po zakończeniu kursu słuchacz zna:

 1. podstawowe słownictwo związane z sytuacjami życia codziennego
 2. podstawy gramatyki języka hiszpańskiego oraz posiada ogólną wiedzę o Hiszpanii

Po zakończonym kursie słuchacz umie:

 1. formułować proste wypowiedzi w kontekstach życia codziennego
 2. wypełniać proste formularze, ankiety i kwestionariusze
 3. uzyskać informacje dotyczące sytuacji opisanych w treściach nauczania kursu

W wyniku przeprowadzonych zajęć słuchacz prezentuje aktywną postawę w kontaktach z osobami posługującymi się językiem hiszpańskim oraz potrafi wykorzystać uzyskaną wiedzę o obszarach hiszpańskojęzycznych w innych dziedzinach życia.

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: J-0009-1-a-2015|16
Prowadzący: mgr Katarzyna Horożaniecka (pracownik Studium Języków Obcych UO)
Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 100
Cena kursu: 950 zł
Termin: Semestr zimowy i letni 2015/2016 (termin może ulec przesunięciu w sytuacji, gdy nie zbierze się pełna grupa słuchaczy)
Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia
Miejsce odbywania zajęć: Opole, budynek UO – dokładniejsze informację zostaną przekazane e-mailowo przed rozpoczęciem kursu.
Formularz zgloszenia na kurs i informacje dla słuchaczy