Zaznacz stronę

Poznaj Hiszpanię. Kurs dla obieżyświatów

Poznaj Hiszpanię. Kurs dla obieżyświatów
Cel główny: Wprowadzenie podstaw języka hiszpańskiego, umożliwiających prostą komunikację w sytuacjach, w jakich może znaleźć się słuchacz podczas podróży po Hiszpanii.
Cele szczegółowe:
 • zapoznanie się z zasadami wymowy i ortografii języka hiszpańskiego,
 • ćwiczenie umiejętności zadawania pytań i udzielania odpowiedzi,
 • zapoznanie słuchacza ze słownictwem zgodnym z zawartymi w treściach nauczania
 • ćwiczenie umiejętności informowania o tym, co się dzieje w chwili obecnej oraz o tym, co miało miejsce niedawno,
 • ćwiczenie umiejętności informowania o swoich planach,
 • zapoznanie słuchacza z podstawowymi informacjami dotyczącymi historii i geografii Hiszpanii oraz stylu życia w tym kraju,
 • zapoznanie słuchacza z dokumentami autentycznymi, o wypełnienie których może być poproszony podczas pobytu w Hiszpanii.
Opis programu: Kurs opiera się na rozwijaniu umiejętności w zakresie czytania ze zrozumieniem, pisania, rozumienia ze słuchu oraz wypowiedzi ustnych umożliwiającymi komunikację na poziomie podstawowym. Ponadto słuchacz zyskuje elementarną wiedzę dotyczą historii i geografii Hiszpanii, stylu życia jej mieszkańców oraz zwyczajów tam panujących. Klasyczne ćwiczenia językowe są przeplatane krótkimi filmikami ukazującymi Hiszpanów w sytuacjach dnia codziennego. Dzięki temu słuchacz ma okazję oswoić się z brzemieniem języka hiszpańskiego oraz zaobserwować naturalne reakcje mieszkańców tego kraju. Ponadto program obejmuje zaznajomienie słuchacza z kwestionariuszami oraz innymi dokumentami, z którymi może mieć do czynienia podczas pobytu w Hiszpanii.
Efekty kształcenia:

Po zakończeniu kursu słuchacz zna:

 1. podstawowe słownictwo związane z sytuacjami życia codziennego
 2. podstawy gramatyki języka hiszpańskiego oraz posiada ogólną wiedzę o Hiszpanii

Po zakończonym kursie słuchacz umie:

 1. formułować proste wypowiedzi w kontekstach życia codziennego
 2. wypełniać proste formularze, ankiety i kwestionariusze
 3. uzyskać informacje dotyczące sytuacji opisanych w treściach nauczania kursu

W wyniku przeprowadzonych zajęć słuchacz prezentuje aktywną postawę w kontaktach z osobami posługującymi się językiem hiszpańskim oraz potrafi wykorzystać uzyskaną wiedzę o obszarach hiszpańskojęzycznych w innych dziedzinach życia.

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: J-0009-1-a-2015|16
Prowadzący: mgr Katarzyna Horożaniecka (pracownik Studium Języków Obcych UO)
Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 100
Cena kursu: 950 zł
Termin: Semestr zimowy i letni 2015/2016 (termin może ulec przesunięciu w sytuacji, gdy nie zbierze się pełna grupa słuchaczy)
Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia
Miejsce odbywania zajęć: Opole, budynek UO – dokładniejsze informację zostaną przekazane e-mailowo przed rozpoczęciem kursu.
Formularz zgloszenia na kurs i informacje dla słuchaczy

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close