Zaznacz stronę

Praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)

Praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
Cel główny: Przygotowanie nauczycieli/wychowawców/rodziców do pracy z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD)
Cele szczegółowe:
  • Słuchacz ma wiedzę na temat nadpobudliwości psychoruchowej dziecka.
  • Potrafi opracować scenariusze zajęć do pracy z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową.
  • Słuchacz radzi sobie w pracy z dzieckiem z zaburzeniami neurorozwojowymi – ADHD.
Opis programu: Słuchacz zapozna się z przyczynami i objawami zaburzeń neurorozwjowych, do których należy nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD). Nauczy się rozpoznawać symptomy nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci. Pozna sposoby diagnozowania i terapii. Będzie wiedziała, jakie standardy stosuje się w postępowaniu z dziećmi z ADHD. Pozna sposoby i formy pracy z zakresu oddziaływania psychoedukacyjnego, w tym konkretne metody wychowania i nauczania. Pozna zasady prowadzenia treningu interpersonalnego, psychoedukacji i socjoterapii, jako form pracy z dzieckiem z nadpobudliwością p[psychoruchową (ADHD). Nauczy się tworzyć scenariusze zajęć do pracy z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi.
Efekty kształcenia:
  • Słuchacz ma wiedzę na temat nadpobudliwości psychoruchowej dziecka.
  • Wie jakie stosować metody pracy psychoedukacyjnej z dzieckiem z nadpobudliwością.
  • Potrafi opracować scenariusze zajęć do pracy z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową.
  • Słuchacz radzi sobie w pracy z dzieckiem z zaburzeniami neurorozwojowymi- ADHD.
  • Przyjmuje odpowiednią postawę wobec dziecka z nadpobudliwością psychoruchową, udzielając mu właściwego wsparcia w rozwoju.

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: E-0019-1-a-2014/15
Prowadzący: Prof. UO dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska

(pracownik Instytutu Nauk Pedagogicznych UO)

Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawiczne Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 16
Cena kursu: 220zł
Termin: Termin zostanie ustalony w momencie zebrania grupy osób zainteresowanych kursem.
Forma prowadzenia zajęć: wykłady +ćwiczenia + warsztaty
Miejsce odbywania zajęć: Opole, budynek UO – dokładniejsze informację zostaną przekazane mailowo przed rozpoczęciem kursu.
Formularz zgloszenia na kurs i informacje dla słuchaczy