Zaznacz stronę

Praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)

Praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
Cel główny: Przygotowanie nauczycieli/wychowawców/rodziców do pracy z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD)
Cele szczegółowe:
  • Słuchacz ma wiedzę na temat nadpobudliwości psychoruchowej dziecka.
  • Potrafi opracować scenariusze zajęć do pracy z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową.
  • Słuchacz radzi sobie w pracy z dzieckiem z zaburzeniami neurorozwojowymi – ADHD.
Opis programu: Słuchacz zapozna się z przyczynami i objawami zaburzeń neurorozwjowych, do których należy nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD). Nauczy się rozpoznawać symptomy nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci. Pozna sposoby diagnozowania i terapii. Będzie wiedziała, jakie standardy stosuje się w postępowaniu z dziećmi z ADHD. Pozna sposoby i formy pracy z zakresu oddziaływania psychoedukacyjnego, w tym konkretne metody wychowania i nauczania. Pozna zasady prowadzenia treningu interpersonalnego, psychoedukacji i socjoterapii, jako form pracy z dzieckiem z nadpobudliwością p[psychoruchową (ADHD). Nauczy się tworzyć scenariusze zajęć do pracy z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi.
Efekty kształcenia:
  • Słuchacz ma wiedzę na temat nadpobudliwości psychoruchowej dziecka.
  • Wie jakie stosować metody pracy psychoedukacyjnej z dzieckiem z nadpobudliwością.
  • Potrafi opracować scenariusze zajęć do pracy z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową.
  • Słuchacz radzi sobie w pracy z dzieckiem z zaburzeniami neurorozwojowymi- ADHD.
  • Przyjmuje odpowiednią postawę wobec dziecka z nadpobudliwością psychoruchową, udzielając mu właściwego wsparcia w rozwoju.

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: E-0019-1-a-2014/15
Prowadzący: Prof. UO dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska

(pracownik Instytutu Nauk Pedagogicznych UO)

Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawiczne Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 16
Cena kursu: 220zł
Termin: Termin zostanie ustalony w momencie zebrania grupy osób zainteresowanych kursem.
Forma prowadzenia zajęć: wykłady +ćwiczenia + warsztaty
Miejsce odbywania zajęć: Opole, budynek UO – dokładniejsze informację zostaną przekazane mailowo przed rozpoczęciem kursu.
Formularz zgloszenia na kurs i informacje dla słuchaczy

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close