Zaznacz stronę

Praktyka – Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne

Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne   im. Henryka   Blajera Psychomed Marek Blajer, z siedzibą w Opolu

przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1a/1

oferuje praktyki dla studentów studiów psychologicznych, pedagogicznych i pokrewnych. Zapewniamy opiekę wykwalifikowanej kadry terapeutów, czynne uczestnictwo w pracy placówki, możliwość nabycia praktycznych umiejętności oraz przyjazną atmosferę.
Centrum realizuje zarówno usługi medyczne, terapeutyczne, jak też szeroki wachlarz programów psychoedukacyjnych i psychoprofilaktycznych, warsztaty, szkolenia w zakresie zapobiegania uzależnieniom i zapobiegania przemocy. Programy realizowane są w szkołach i punktach konsultacyjnych.

Zadania naszej placówki realizowane są w ramach niżej wymienionych komórek:

ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO   

 • Leczenie, rehabilitacja, wsparcie psychospołeczne dla osób chorujących psychicznie
 • Leczenie zaburzeń psychotycznych, afektywnych i innych zaburzeń psychicznych wymagających opieki środowiskowej
 • Opieka terapeutyczna realizowana w środowisku domowym pacjenta
 • Leczenie i rehabilitacja dzieci cierpiących na zaburzenia rozwojowe (np. autyzm)
 • Wsparcie i opieka terapeutyczna dla rodzin osób zaburzonych psychicznie
 • W ramach Centrum zorganizowane są dwa Zespoły Leczenia Środowiskowego w Opolu i Kluczborku

PSYCHIATRA

 • Leczenie nerwic, depresji, zaburzeń odżywania, psychoz, zaburzeń osobowości, zaburzeń psychosomatycznych i innych zaburzeń wymagających opieki psychiatrycznej
 • Diagnostyka uzależnień
 • Opiniowanie sądowo-psychiatryczne
 • Leczenie farmakologiczne i za pomocą psychoterapii

PORADNIA SEKSUOLOGICZNA I PATOLOGII WIĘZI MIĘDZYLUDZKICH

 • Diagnostyka i terapia problemów seksualnych kobiet i mężczyzn, brak akceptacji orientacji seksualnej, problemy                  w zakresie tożsamości płciowej (w terapii wykorzystywana jest farmakoterapia, psychoterapia par i metody treningowe)
 • Edukacja seksualna
 • Wparcie dla ofiar przemocy seksualnej
 • Opiniowanie sądowo-seksuologiczne

PORADNIA LECZENIA NERWIC,
POMOC PSYCHOLOGICZNA I PSYCHOTERAPIA

 • Psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży
 • Psychoterapia par i rodzin
 • Psychoterapia stanów lękowych, depresyjnych, fobii, zaburzeń odżywiania i in.
 • Pomoc w sytuacji kryzysów osobistych, małżeńskich, rodzinnych, zawodowych (np. przemoc w rodzinie, rozwód, śmierć bliskiej osoby i in.)
 • Wsparcie i pomoc psychologiczna dla rodzin zmagających z trudnościami wychowawczymi z dziećmi
 • Psychoedukacja z zakresu rozładowania napięcia i radzenia sobie ze stresem, treningi relaksacji, warsztaty redukcji stresu
 • Biofeedback

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA

 • Diagnostyka psychologiczna
 • Opiniowanie sądowo-psychologiczne

LOGOPEDA, NEUROLOGOPEDA

 • Terapia zaburzeń mowy dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Terapia pacjentów po udarach mózgu, którzy stracili w wyniku choroby zdolność mówienia lub/i rozumienia mowy
 • Terapia zaburzeń mowy pacjentów autystycznych prowadzonych przez Zespół Centrum Leczenia Środowiskowego

PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO

 Ośrodek realizuje projekty w zakresie szeroko rozumianej psychoedukacji i psychoprofilaktyki. Treściowo projekty związane są z zapobieganiem wszelkich patologicznych zjawisk społecznych, a w szczególności przemocy, narkomanii, alkoholizmowi, jak też uzależnieniom behawioralnym, czy też zapobiegające wykluczeniu społecznemu. Skierowane są do różnych wiekowo odbiorców: dzieci, młodzieży, dorosłych, młodzieży szkolnej i środowisku wychowawczemu.

Pracownia współpracuje ze Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Opolu przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1a/1.

Projekty profilaktyczne realizowane są w szkołach i na naszym terenie w formie wykładu, dyskusji, warsztatu, zabawy psychologicznej. warsztatu, czy też zabawy, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych form przekazu.

OŚRODEK EKSPERTYZ SĄDOWYCH

 Ośrodek Ekspertyz Sądowych funkcjonuje w ramach Centrum Diagnostyczno –Terapeutycznego PSYCHOMED. Inicjatorem powołania i kierownikiem Ośrodka  jest Marek Blajer -lekarz specjalista psychiatra, seksuolog, przysięgły biegły sądowy z listy Prezesa Sądu Okręgowego w dziedzinie seksuologii i psychiatrii. W zakresie Ośrodka Ekspertyz Sądowych wykonywane są opinie sądowo – psychiatryczne, psychologiczne oraz seksuologiczne na zlecenie Sądów, Prokuratur i Policji.

Zainteresowanych studentów prosimy o kontakt: tel. 602 324 996,

Lub e mail : psychomed1993@gmail.com
dr Marek Blajer

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close