Zaznacz stronę

Praktyka Centrum Terapii i Psychoedukacji

Centrum Terapii i Psychoedukacji
Agata Mróz-Pankowska, Sławomir Pankowski s. c.
ul. Oleska 71A, 45-222 Opole
telefon: 602 673 562, 602 387 197
e-mail: ctip.opole@gmail.com,
http://centrum-terapii.com/

 

Centrum Terapii i Psychoedukacji oferuje praktyki dla studentów studiów psychologicznych, pedagogicznych i pokrewnych. Zapewniamy opiekę wykwalifikowanej kadry terapeutów, czynne uczestnictwo w pracy placówki, możliwość nabycia praktycznych umiejętności oraz przyjazną atmosferę.
Centrum realizuje zarówno usługi medyczne, terapeutyczne, jak też szeroki wachlarz programów psychoedukacyjnych i psychoprofilaktycznych, warsztaty, szkolenia w zakresie zapobiegania uzależnieniom i zapobiegania przemocy. Programy realizowane są w szkołach i punktach konsultacyjnych.
Świadczenia terapeutyczne wykonywane są w ramach niżej wymienionych komórek:

 

ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO   
 • Leczenie, rehabilitacja, wsparcie psychospołeczne dla osób chorujących psychicznie
 • Leczenie zaburzeń psychotycznych, afektywnych i innych zaburzeń psychicznych wymagających opieki środowiskowej
 • Opieka terapeutyczna realizowana w środowisku domowym pacjenta
 • Leczenie i rehabilitacja dzieci cierpiących na zaburzenia rozwojowe (np. autyzm)
 • Wsparcie i opieka terapeutyczna dla rodzin osób zaburzonych psychicznie
 • W ramach Centrum zorganizowane są dwa Zespoły Leczenia Środowiskowego w Opolu i Kluczborku
PSYCHIATRA
 • Leczenie nerwic, depresji, zaburzeń odżywania, psychoz, zaburzeń osobowości, zaburzeń psychosomatycznych i innych zaburzeń wymagających opieki psychiatrycznej
 • Diagnostyka uzależnień
 • Opiniowanie sądowo-psychiatryczne
 • Leczenie farmakologiczne i za pomocą psychoterapii

 

PORADNIA SEKSUOLOGICZNA I PATOLOGII WIĘZI MIĘDZYLUDZKICH

 

 • Diagnostyka i terapia problemów seksualnych kobiet i mężczyzn, brak akceptacji orientacji seksualnej, problemy w zakresie tożsamości płciowej (w terapii wykorzystywana jest farmakoterapia, psychoterapia par i metody treningowe)
 • Edukacja seksualna
 • Wparcie dla ofiar przemocy seksualnej
 • Opiniowanie sądowo-seksuologiczne

 

PORADNIA LECZENIA NERWIC,
POMOC PSYCHOLOGICZNA I PSYCHOTERAPIA
 • Psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży
 • Psychoterapia par i rodzin
 • Psychoterapia stanów lękowych, depresyjnych, fobii, zaburzeń odżywiania i in.
 • Pomoc w sytuacji kryzysów osobistych, małżeńskich, rodzinnych, zawodowych (np. przemoc w rodzinie, rozwód, śmierć bliskiej osoby i in.)
 • Wsparcie i pomoc psychologiczna dla rodzin zmagających z trudnościami wychowawczymi z dziećmi
 • Psychoedukacja z zakresu rozładowania napięcia i radzenia sobie ze stresem, treningi relaksacji, warsztaty redukcji stresu
 • Biofeedback
 • PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
 • Diagnostyka psychologiczna
 • Opiniowanie sądowo-psychologiczne

 

PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA
OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
 • Psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych (alkohol, narkotyki, hazard, komputer i in.)
 • Psychoterapia osób współuzależnionych
 • Psychoterapia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików
 • Programy psychoprofilaktyczne przeciwdziałające nadużywaniu substancji psychoaktywnych dla Gmin i szkół.
 • Grupa AA
LOGOPEDA, NEUROLOGOPEDA
 • Terapia zaburzeń mowy dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Terapia pacjentów po udarach mózgu, którzy stracili w wyniku choroby zdolność mówienia lub/i rozumienia mowy
 • Terapia zaburzeń mowy pacjentów autystycznych prowadzonych przez Zespół Centrum Leczenia Środowiskowego

 

PUNKT POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ (KLUCZBORK, TURAWA)
 • Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych
 • Pomoc terapeutyczna dla młodzieży uzależnionej i eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi
 • Psychoterapia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików

 

Zainteresowanych studentów prosimy o kontakt: tel. 602 673 562,
602 387 197,
ctip.opole@gmail.com
http://www.centrum-terapii.com/

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close