Zaznacz stronę

Program Studiów

PROGRAM STUDIÓW


1. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 63 pkt ECTS
2. Liczba semestrów: 3 semestry
3. Kształcenie na studiach odbywa się z uwzględnieniem dwóch modułów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela):

  • Moduł 2. Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym
  • Moduł 3. Przygotowanie w zakresie dydaktycznym

4. Szczegółowy program studiów z podziałem na semestry, przedmioty, moduły, kategorie zajęć, godziny dydaktyczne, z formami zaliczenia przedmiotów oraz z punktami ECTS

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close