Zaznacz stronę

Projekt edukacyjny jako strategia dydaktyczna

Projekt edukacyjny jako strategia dydaktyczna
Cel główny:

Opracowywanie i wdrażanie projektów edukacyjnych jako jednego z elementów podnoszenia jakości pracy w placówkach szkolnych i pozaszkolnych.

Cele szczegółowe:
  • Diagnozowanie problemów szkolnych
  • Przygotowanie narzędzi pomiaru
  • Opracowanie zdań do realizacji
  • Opis całości projektu wraz z planem jego realizacji
Opis programu:

Słuchacze w trakcie zajęć nauczą się prawidłowo diagnozować różne zjawiska związane z edukacją dzieci, w tym problemy szkolne i pozaszkolne. Nabędą umiejętności pisania projektów edukacyjnych, które są elementem podnoszenia jakości pracy instytucji i placówek oświatowych. Przygotowane do realizacji zadania w konkretnym projekcie pozwolą na pozyskiwanie różnych podmiotów do współpracy.

Efekty kształcenia:
  • Będą prawidłowo diagnozować zjawiska dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze
  • Poznają sposoby, metody i techniki diagnozowania zjawisk edukacyjnych ( w tym problemów występujących w pracy z dziećmi i młodzieżą)
  • Poznają strukturę projektów edukacyjnych
  • Będą wiedzieli jak włączać do współpracy rodziców i inne instytucje

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: N-0002-1-a-2014/15
Prowadzący: Prof. UO dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska

(pracownik Instytutu Nauk Pedagogicznych UO)

Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawiczne Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 8
Cena kursu: 110zł
Termin:

od listopada 2014r. do lipca 2015r. (termin może ulec zmianie w sytuacji, gdy nie zbierze się pełna grupa słuchaczy)

Forma prowadzenia zajęć: wykłady +ćwiczenia + warsztaty
Miejsce odbywania zajęć:

Opole, budynek UO – dokładniejsze informację zostaną przekazane mailowo przed rozpoczęciem kursu.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close