Zaznacz stronę

Radzenie sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi

Radzenie sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi
Cel główny: Rozwijanie umiejętności skutecznego radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi.
Cele szczegółowe:
 • Zwiększanie wiedzy na temat tego czym jest stres
 • Zwiększanie wiedzy na temat różnych objawów stresu
 • Zwiększenie świadomości przyczyn stresu
 • Rozwijanie umiejętności odprężania się
 • Rozwijanie umiejętności stosowania technik relaksacyjnych
Opis programu: Głównym celem warsztatu z Radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi jest rozwijanie umiejętności odprężania się. Zostaną w tym celu wykorzystane najbardziej popularne techniki relaksacyjne: trening autogenny Schultza, progresywna relaksacja mięśni Jacobsona, muzyka, wizualizacja, ćwiczenia oddechowe, śmiechoterapia, twórczość własna. Oprócz tego uczestnicy będą mogli uporządkować wiedzę na temat przyczyn i objawów stresu oraz dokonać analizy własnego stylu radzenia sobie ze stresem.
Efekty kształcenia:

Wiedza

 • uczestnik zajęć wie czym jest stres i jakie są jego objawy
 • wie jakie są przyczyny stresu
 • zna techniki relaksacyjne

Umiejętności

 • słuchacz potrafi rozpoznać objawy i przyczyny stresu
 • potrafi stosować techniki relaksacyjne i uzyskiwać stan odprężenia

Kompetencje społeczne (postawy)

 • uczestnik zajęć ma świadomość swojego stylu radzenia sobie ze stresem
 • posiada gotowość do pracy nad własnym sposobem rozwiązywania problemów i sytuacji trudnych

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: E-0010-1-a-2014/15
Prowadzący: mgr Agnieszka Franczyk

(pracownik Instytutu Nauk Pedagogicznych UO)

Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawiczne Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 8
Cena kursu: 110 zł
Termin: Termin zostanie ustalony w momencie zebrania grupy osób zainteresowanych kursem.
Forma prowadzenia zajęć: warsztaty
Miejsce odbywania zajęć: Opole, budynek UO – dokładniejsze informację zostaną przekazane mailowo przed rozpoczęciem kursu.
Formularz zgloszenia na kurs i informacje dla słuchaczy