1. Procedura oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów Pobierz SDJK-O-U8
  2. Procedura oceny jakości kształcenia dokonywanej przez nauczycieli akademickich Pobierz SDJK-O-U9
  3. Procedura studenckiej oceny pracowników jednostek administracji Uniwersytetu Opolskiego Pobierz SDJK-O-U16