Zaznacz stronę

Rosja-Polska-Europa. Konflikt cywilizacji

Rosja-Polska-Europa. Konflikt cywilizacji.      
Cel główny: Przybliżenie problematyki ukazującej rolę wybranych państw w kształtowaniu europejskiej cywilizacji.
Cele szczegółowe:  
  1. Uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami współczesnych problemów Europy w dziedzinie kulturowo-cywilizacyjnego dziedzictwa przeszłości i przyszłości kontynentu.
  2. Uczestnicy znajdą odpowiedź na nurtujące dziś pytania:
  • Co charakteryzuje i co dzieli cywilizację europejską i rosyjską?
  • Jakie jest   miejsce Polski w konfrontacjach kulturowo – cywilizacyjnych Europy?
  • Jak rozumieć rosyjską duszę i zakorzenienie w imperialnym dziedzictwie?
  • Jakie niebezpieczeństwa niosą z sobą destrukcyjne czynniki cywilizacji Zachodu i Wschodu?
  • Czyli, dokąd zmierza współczesny świat?
Opis programu: Program obejmuje zagadnienia: Łacińskiej cywilizacji europejskiej; Powstanie i czym jest rosyjska cywilizacja; Polska jagiellońska i sarmacka a koncepcje rozchodzenia się i łączenia z Europą; Idea polsko-słowiańskiej rodzimości a rosyjskie słowianofilstwo; Polacy i Rosjanie w myśli historycznej obu krajów i w wytworzonych stereotypach; Czym jest rosyjska dusza i jak ją rozumieć; Od bolszewizmu do Rosji Putina. Imperialna ciągłość; Destrukcyjne czynniki współczesnej cywilizacji a nowy ład świata.
Efekty kształcenia:

Słuchacz będzie posiadał:

Wiedzę:

Posiada wiedzę z zakresu podstawowych wyznaczników cywilizacji europejskiej osiągnięć kultury społeczno-politycznej i humanistycznych wartości oraz antywartości w życiu codziennym. Ma podstawową wiedzę na temat nauk historycznych i politologicznych, w zakresie historii kultury oraz historii myśli społeczno-ustrojowej.

Umiejętności:

Posiada zdolność prowadzenia polemiki i publicznego prezentowania swoich poglądów w zakresie europejskiego humanizmu, kultury i problematyki społeczno-polityczno-ustrojowej. Zna podstawową terminologię z prezentowanej tematyki.

Postawy:

Respektuje różnice poglądów odnoszących się do podstawowych wartości etycznych oraz koncepcji ustrojowych. Prezentuje postawę krytyczną jak i twórczą w zakresie analizy i oceny wizji   organizacji Europy oraz życia jej obywateli. Szanuje dziedzictwo europejskiej i polskiej myśli.

 

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: K-0017-2-a-2014/15
Prowadzący: dr Andrzej Szczepaniak (pracownik Instytutu Historii)
Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawiczne Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 16
Cena kursu: 220 zł
Termin: Termin zostanie ustalony w momencie zebrania grupy osób zainteresowanych kursem.
Forma prowadzenia zajęć: wykłady
Miejsce odbywania zajęć: Opole, budynek UO – dokładniejsze informację zostaną przekazane  mailowo przed rozpoczęciem kursu.
Formularz zgloszenia na kurs i informacje dla słuchaczy

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close