Zaznacz stronę

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na praktyce.

Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk uprzejmie informuje, że skierowania na praktyki rozpoczynające się w lutym, wrześniu oraz w okresie wakacyjnym są gotowe do odbioru w Zakładzie Praktyk UO.

Prosimy starostów lub ich zastępców zgłaszanie się w imieniu całego roku.