Zaznacz stronę

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na praktyce.Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk uprzejmie prosi starostów studiów stacjonarnych z następujących kierunków

 • II rok Biologia,
 • II rok Biotechnologia,
 • II rok Biotechnologia Medyczna,
 • II rok Rolnictwo,
 • II rok Ochrona Środowiska,
 • III rok Ochrona Środowiska,
 • II rok Architektura Krajobrazu,
 • III rok Architektura Krajobrazu,
 • II rok Odnawialne Źródła Energii,
 • III rok Odnawialne Źródła Energii,
 • II rok Inżynieria Środowiska,
 • III rok Edukacja Techniczno-Informatyczna,

o odbiór dokumentów skierowań na praktyki do 21.12.2018 r.

Zwrot wyżej wypełnionych skierowań do końca kwietnia 2019 r.