Zaznacz stronę

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na praktyce.Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk uprzejmie prosi starostów studiów stacjonarnych z następujących kierunków:

 • I rok Historia i Teraźniejszość 40+,
 • I rok II-go stopnia Historia Zarządzanie współczesną dok. regionalną,
 • II rok Pedagogika Resocjalizacyjna z Profilaktyką Społeczną,
 • II rok Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza,
 • II rok Praca Socjalna,
 • II rok Matematyka z Zastosowaniami,
 • II rok Informatyka lic. i inż
 • II rok Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych,
 • II rok Biologia,
 • II rok Biotechnologia,
 • II rok Biotechnologia Medyczna,
 • II rok Rolnictwo,
 • II rok Ochrona Środowiska,
 • III rok Ochrona Środowiska,
 • II rok Architektura Krajobrazu,
 • III rok Architektura Krajobrazu
 • ,II rok Odnawialne Źródła Energii
 • ,III rok Odnawialne Źródła Energii,
 • II rok Inżynieria Środowiska,
 • III rok Edukacja Techniczno-Informatyczna,
 • II rok Chemia nowoczesnych materiałów,
 • II rok Chemia nowoczesnych materiałów,
 • II rok Chemia biologiczna,
 • II rok Chemia i analityka żywności specjalność dietetyka,
 • I rok Języki Biznesu w Sektorze Usług,
 • II rok Języki Biznesu w Sektorze Usług,
 • I rok Język Biznesu,I rok Język Biznesu,
 • I rok Języki Obce w Służbie publicznej,
 • I rok Język Angielski w Turystyce – profil praktyczny,
 • II rok Język Angielski w Turystyce – profil praktyczny,
 • II rok Filologia Angielska – Polish Studies,
 • II rok Filologia Angielska – wszystkie specjalności,
 • II rok EPC,
 • II rok Filologia Romańska od podstaw,
 • II rok Filologia Polska specjalność – komunikacja w administracji i w urzędach,
 • III rok Prawo,I rok Administracja,
 • II rok Administracja,
 • I rok Bezpieczeństwo Wewnętrzne,
 • II rok Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

o odbiór dokumentów skierowań na praktyki do 21.12.2018 r.
Zwrot wyżej wypełnionych skierowań do końca kwietnia 2019 r.