Zaznacz stronę

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na praktyce.Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk uprzejmie prosi starostów studiów stacjonarnych z następujących kierunków:

  • II rok Kształcenie Wczesnoszkolne z Wychowaniem Przedszkolnym,
  • II rok Pedagogika Małego Dziecka z Wychowaniem Przedszkolnym,
  • II rok Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Edukacją Artystyczną,
  • II rok Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Językiem Obcym,
  • II rok Muzykologia z Edukacją Artystyczną

o odbiór dokumentów na praktyki.