Zaznacz stronę
 

Studia Podyplomowe
z przygotowania
do wykonywania
zawodu nauczyciela

 

Studia Podyplomowe
prowadzone na
Uniwersytecie
Opolskim

 

Studia Podyplomowe
Edukacja i rehabilitacja dzieci niesłyszących
i słabosłyszących (surdopedagogika) – rekrutacja wstrzymana

 

 

Studia podyplomowe
Edukacja i rehabilitacja dzieci niewidomych
i słabowidzących (tyflopedagogika) – rekrutacja wstrzymana

 

 

Kurs na

 wychowawców

wypoczynku

 

 

Kurs na
kierowników
wypoczynku

 

 

Kursy
i szkolenia

 

 

Podstawy prawne
funkcjonowania
Edukacji Ustawicznej

 

 

 

Studia Podyplomowe
Edukacja i rehabilitacja dzieci niesłyszących i
słabosłyszących (surdopedagogika) – rekrutacja wstrzymana

 

 

Organizacja

roku 

akademickiego

 

 

Serwisy 
Internetowe

 

 

Analiza
Ankiet Ewaluacyjnych

 

 

Studia podyplomowe
– Odkrywcy Sekretów Nauki AO
– Projekt 9.1.2

 

Studia podyplomowe
Edukacja i rehabilitacja dzieci niewidomych i słabowidzących
(tyflopedagogika) – rekrutacja wstrzymana

 

Ogłoszenia

Praktyk

Studenckich

 

 

Obieg dokumentów
dotyczących praktyk studenckich

 

 

Polecane publikacje
dotyczące organizacji
praktyk studenckich

 

 

 

Erasmus +

 

 

 

Studia Podyplomowe
z przygotowania
do wykonywania zawodu nauczyciela

 

Studia Podyplomowe
prowadzone na
Uniwersytecie Opolskim

 

Studia Podyplomowe
Edukacja i rehabilitacja dzieci niesłyszących i
słabosłyszących (surdopedagogika) – rekrutacja wstrzymana

 

Studia podyplomowe
Edukacja i rehabilitacja dzieci niewidomych i słabowidzących
(tyflopedagogika) – rekrutacja wstrzymana

 

Studia podyplomowe
– Odkrywcy Sekretów Nauki AO
– Projekt 9.1.2

 

 

Podstawy prawne
funkcjonowania
Edukacji Ustawicznej

 

 

 

Kurs na
kierowników
wypoczynku

 

 

Kurs na
wychowawców wypoczynku

 

 

Kursy
i szkolenia

 

 

Organizacja
roku
akademickiego

 

 

Serwisy
Internetowe

 

 

Ogłoszenia

Praktyk Studenckich

 

 

Obieg dokumentów
dotyczących praktyk studenckich

 

 

Polecane publikacje
dotyczące organizacji
praktyk studenckich

 

 

 

Erasmus +

 

 

 

Analiza
Ankiet Ewaluacyjnych

 

Tablica ogłoszeń: EDUKACJA


Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 – inna niż zwykle

Z należytym akademickim ceremoniałem, jednak bez udziału gości odbędzie się inauguracja roku akademickiego 2020/2021. Zapraszamy online 6 października br. o godz. 11. Niecodzienną formułę tej niezwykle ważnej dla społeczności akademickiej uroczystości wymusiła pandemia koronawirusa; ze względów bezpieczeństwa grono uczestników zostało – ku naszemu żalowi – znacząco zredukowane. Gorąco zapraszamy jednak... czytaj więcej →

Uwaga! Dodatkowy nabór na studia – II tura rekrutacji trwa do 16 października 2020 r.

Rejestracja kandydatów będzie trwała do czasu wypełnienia limitów przyjęć, ale nie dłużej niż do 16 października 2020 r. Kandydat bezpośrednio po zarejestrowaniu się i wpłaceniu opłaty, składa dokumenty w komisji rekrutacyjnej i zostaje wpisany na listę studentów. Na tym etapie rekrutacji o przyjęciu na studia decyduje kolejność złożonych dokumentów. Na... czytaj więcej →

Organizacja Roku Akademickiego 2020/2021

ZARZĄDZENIE nr 102/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 11 września 2020 r.w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 62/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Opolskim (PDF, 166 KB) czytaj więcej →

ZARZĄDZENIE nr 103/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2020/2021               ZARZĄDZENIE nr 103/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 34/2020 Rektora Uniwersytetu... czytaj więcej →

Zajęcia hybrydowe w nowym roku akademickim 2020/2021 – zarządzenie rektora

W myśl zarządzenia rektora UO prof. dra hab. Marka Masnyka zajęcia na naszej uczelni w pierwszym semestrze roku akademickiego 2020/2021 będą się odbywały w sposób hybrydowy – niektóre online, niektóre w trybie stacjonarnym, przy zachowaniu wszelkich rygorów sanitarnych, w tym przede wszystkim dystansu społecznego. Rektor Uniwersytetu Opolskiego wydał zarządzenie, które... czytaj więcej →

Uwaga studenci! Kursy zmienne ogólnouczelniane – nowe szczegóły

Wykaz przedmiotów realizowanych w ramach kursów zmiennych ogólnouczelnianych, do których można się jeszcze dopisać, dostępny jest u koordynatorów kursów zmiennych ogólnouczelnianych wyznaczonych w jednostkach. Zapis dokonywany jest z udziałem koordynatora poszczególnej jednostki oferującej kurs. ­­­­­Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, kontakt do osób odpowiedzialnych za kursy zmienne ogólnouczelniane w jednostkach Uniwersytetu... czytaj więcej →

Numery kontaktowe w sprawie rekrutacji

Drodzy kandydaci! Otrzymujemy od Was telefony z prośbą, by ułatwić Wam komunikację ws. rekrutacji. Przypominamy, że wszystkie pytania związane z rekrutacją, wymaganymi dokumentami, terminami itp. należy kierować do poszczególnych komisji rekrutacyjnych. Numery telefonów znajdują się na stronach wybranych kierunków w systemie IRK, po prawej stronie, w tabeli Szczegóły.    ... czytaj więcej →

Uwaga! Dodatkowy nabór na studia – II tura

Rejestracja kandydatów będzie trwała do czasu wypełnienia limitów przyjęć, ale nie dłużej niż do 2 października 2020 r. Kandydat bezpośrednio po zarejestrowaniu się i wpłaceniu opłaty, składa dokumenty w komisji rekrutacyjnej i zostaje wpisany na listę studentów. Na tym etapie rekrutacji o przyjęciu na studia decyduje kolejność złożonych dokumentów. Czytaj... czytaj więcej →

Zajęcia hybrydowe w nowym roku akademickim 2020/2021 – zarządzenie rektora

W myśl zarządzenia rektora UO prof. dra hab. Marka Masnyka zajęcia na naszej uczelni w pierwszym semestrze roku akademickiego 2020/2021 będą się odbywały w sposób hybrydowy – niektóre online, niektóre w trybie stacjonarnym, przy zachowaniu wszelkich rygorów sanitarnych, w tym przede wszystkim dystansu społecznego. Rektor Uniwersytetu Opolskiego wydał zarządzenie, które... czytaj więcej →

Szanowni Państwo Dziekani i Kierownicy jednostek ogólnouczelnianych, prowadzących działalność dydaktyczną

      Przedłużenie o rok okresu ewaluacji działalności naukowej, możliwość obrony prac doktorskich online, uelastycznienie procedur czy przeprowadzanie posiedzeń organów kolegialnych z wykorzystaniem technologii informatycznych to rozwiązania dotyczące nauki i uczelni wyższych, które wprowadza tzw. druga tarcza antykryzysowa. W związku z przedłużającym się zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym koronawirusem, do dnia... czytaj więcej →

Kandydacie! Pięć nowych kierunków okołomedycznych na Uniwersytecie Opolskim

15 lipca 2020 roku nastąpi formalne włączenie Państwowej Medycznej Wyższej szkoły Zawodowej w Opolu w struktury Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym do bogatej oferty kształcenia w naszym Uniwersytecie trafia pięć bardzo atrakcyjnych kierunków okołomedycznych: fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, dietetyka i kosmetologia – składające się na nowy, utworzony na bazie szkoły medycznej Wydział... czytaj więcej →

Legitymacje nadal ważne

Zgodnie rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 legitymacje studenckie, doktoranckie i służbowe nauczyciela akademickiego są ważne co najmniej do 30 listopada.     Nie... czytaj więcej →

Uwaga studenci! Kursy zmienne ogólnouczelniane – nowe szczegóły

Wykaz przedmiotów realizowanych w ramach kursów zmiennych ogólnouczelnianych, do których można się jeszcze dopisać, dostępny jest u koordynatorów kursów zmiennych ogólnouczelnianych wyznaczonych jednostkach. Zapis dokonywany jest z udziałem koordynatora poszczególnej jednostki oferującej kurs. ­­­­­Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, kontakt do osób odpowiedzialnych za kursy zmienne ogólnouczelniane w jednostkach Uniwersytetu Opolskiego... czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na praktyce.

Studencie! Masz szansę na Nagrodę Rektora UO

Studencie! Pełnisz rolę w kołach naukowych, Działasz na rzecz Uczelni, Wydziału, Instytutu, Katedry, Udzielasz się w Samorządzie Studenckim, Mediach uczelnianych, organizujesz wolontariat, lub inne akcje charytatywne lub sportowe. Posiadasz również inne osiągnięcia, masz szansę na Nagrodę Raktora!   Pobierz: ZARZĄDZENIE nr 57/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 maja 2020... czytaj więcej →

Rejestracja na kursy zmienne ogólnouczelniane

W poniedziałek 1 czerwca 2020 r. rusza I tura elektronicznej rejestracji na kursy zmienne ogólnouczelniane dla studentów studiów stacjonarnych. Kursy realizowane będą w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. Ważne, aby każdy student przed rejestracją na swoim koncie na stronie usosweb.uni.opole.pl sprawdził, czy ma dostęp do rejestracji, tak, by mógł swobodnie... czytaj więcej →

Prof. dr hab. Marek Masnyk wybrany na rektora UO

7 maja 2020 roku prof. Marek Masnyk, rektor Uniwersytetu Opolskiego, został wybrany na drugą kadencję. Będzie kierował uczelnią w latach 2020-2024. Głosowanie odbyło się w formie elektronicznej. Kolegium elektorów głosowało 7 maja 2020 r., w godz. 8 – 14. W wyborach wzięło udział 95 elektorów na 100. – W głosowaniu... czytaj więcej →

Nowe studia podyplomowe w Instytucie Nauk Pedagogicznych

Od października 2020 r. w Instytucie Nauk Pedagogicznych zostają uruchomione trzy nowe kierunki studiów podyplomowych: Pedagogika specjalna w zakresie edukacji włączającej. Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pedagogika specjalna w zakresie resocjalizacji. Wymagania stawiane kandydatom na studia – ukończone studia co najmniej na poziomie licencjackim;... czytaj więcej →

Rekrutacja na Studia 2020/2021

Rejestracja kandydatów na wszystkie rodzaje studiów rozpoczyna się 20 kwietnia. Rekrutacja na studia Studia 2020/2021     ZARZĄDZENIE nr 45/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany szczegółowego harmonogramu rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2020/2021 (PDF, 187 KB) czytaj więcej →

Szanowni Państwo jesteśmy dostępni stacjonarnie, ale ze względu na bezpieczeństwo zachęcamy w pierwszej kolejności do kontaktu mailowego bądź telefonicznego. Dyżury w okresie 04.05-08.05.2020 r.

Szanowni Państwo jesteśmy dostępni stacjonarnie, ale ze względu na bezpieczeństwo zachęcamy w pierwszej kolejności do kontaktu mailowego bądź telefonicznego. praktyki studenckie, kursy dokształcające, studia podyplomowe, ankiety – praktykicedu@uni.opole.pl, cedu@uni.opole.pl tel.: 77 452 75 80 tel.: 77 452 75 83 tel.: 77 452 75 84 czytaj więcej →

Narzędzia IT i zasoby internetowe wspomagające nauczanie zdalne

Grupa projektowa studentów III roku filologii germańskiej UO przygotowała pod kierunkiem dra Jarosława Bogackiego e-publikację poświęconą zasobom i narzędziom IT. Publikacja ta jest skierowana do studentów, którzy kształcą się na nauczycieli, oraz do czynnych zawodowo nauczycieli i wykładowców. Przedstawione w niej narzędzia IT oraz zasoby internetowe mogą być pomocne w... czytaj więcej →

Szanowni Państwo jesteśmy dostępni stacjonarnie, ale ze względu na bezpieczeństwo zachęcamy w pierwszej kolejności do kontaktu mailowego bądź telefonicznego. Dyżury w okresie 27.04-30.04.2020 r.

Szanowni Państwo jesteśmy dostępni stacjonarnie, ale ze względu na bezpieczeństwo zachęcamy w pierwszej kolejności do kontaktu mailowego bądź telefonicznego. praktyki studenckie, kursy dokształcające, studia podyplomowe, ankiety – praktykicedu@uni.opole.pl, cedu@uni.opole.pl tel.: 77 452 73 21 tel.: 77 452 75 80 tel.: 77 452 75 84 czytaj więcej →

Konsultacje psychologiczne dla studentów i studentek

Jeśli: przechodzisz trudne chwile/kryzys doświadczasz uczucia samotności i odrzucenia, jesteś lub byłaś/łeś ofiarą przemocy lub dyskryminacji w jakiejkolwiek formie, jesteś ciągle zestresowana/y, miewasz stany lękowe i trudności ze snem, jedzeniem i relacjami, jesteś zainteresowana/y samorozwojem i szukasz własnej ścieżki życiowej skorzystaj z pomocy psychoterapeutki. Spotkania odbywają się: w poniedziałki, Collegium... czytaj więcej →

Szanowni Państwo jesteśmy dostępni stacjonarnie, ale ze względu na bezpieczeństwo zachęcamy w pierwszej kolejności do kontaktu mailowego bądź telefonicznego. Dyżury w okresie 20.04-24.04.2020 r.

Szanowni Państwo jesteśmy dostępni stacjonarnie, ale ze względu na bezpieczeństwo zachęcamy w pierwszej kolejności do kontaktu mailowego bądź telefonicznego. praktyki studenckie, kursy dokształcające, studia podyplomowe, ankiety – praktykicedu@uni.opole.pl, cedu@uni.opole.pl tel.: 77 452 73 21 tel.: 77 452 75 80 czytaj więcej →

Szanowni Państwo jesteśmy dostępni stacjonarnie, ale ze względu na bezpieczeństwo zachęcamy w pierwszej kolejności do kontaktu mailowego bądź telefonicznego. Dyżury w okresie 14.04-17.04.2020 r.

Szanowni Państwo jesteśmy dostępni stacjonarnie, ale ze względu na bezpieczeństwo zachęcamy w pierwszej kolejności do kontaktu mailowego bądź telefonicznego. praktyki studenckie, kursy dokształcające, studia podyplomowe, ankiety – praktykicedu@uni.opole.pl, cedu@uni.opole.pl tel.: 77 452 73 21 tel.: 77 452 75 80 czytaj więcej →

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych 2020 r.

Niech czas wielkanocny utrzyma nasze marzenia w mocy i wszystkie życzenia okazały się do spełnienia i aby nie zabrakło nam wzajemnej życzliwości abyśmy przez życie kroczyli w ludzkiej godności i niech symbol boskiego odrodzenia był i będzie dla nas celem do spełnienia. Wesołych świąt! Życzenia wielkanocne składają pracownicy Edukacji Ustawicznej... czytaj więcej →

Szanowni Państwo jesteśmy dostępni stacjonarnie, ale ze względu na bezpieczeństwo zachęcamy w pierwszej kolejności do kontaktu mailowego bądź telefonicznego. Dyżury w okresie 06.04-10.04.2020 r.

Szanowni Państwo jesteśmy dostępni stacjonarnie, ale ze względu na bezpieczeństwo zachęcamy w pierwszej kolejności do kontaktu mailowego bądź telefonicznego. praktyki studenckie, kursy dokształcające, studia podyplomowe, ankiety – praktykicedu@uni.opole.pl, cedu@uni.opole.pl tel.: 77 452 75 80 tel.: 77 452 75 84 czytaj więcej →

Szanowni Państwo jesteśmy dostępni stacjonarnie, ale ze względu na bezpieczeństwo zachęcamy w pierwszej kolejności do kontaktu mailowego bądź telefonicznego. Dyżury w okresie 30.03-03.04.2020 r.

Szanowni Państwo jesteśmy dostępni stacjonarnie, ale ze względu na bezpieczeństwo zachęcamy w pierwszej kolejności do kontaktu mailowego bądź telefonicznego. praktyki studenckie, kursy dokształcające, studia podyplomowe, ankiety – praktykicedu@uni.opole.pl, cedu@uni.opole.pl tel.: 77 452 75 80 tel.: 77 452 75 84 czytaj więcej →

Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wejdzie w życie 26 marca

W związku z wczorajszą decyzją premiera Mateusza Morawieckiego o wprowadzeniu stanu epidemii w Polsce, dzisiaj na posiedzeniu kierownictwa MNiSW postanowiliśmy o przedłużeniu zawieszenia funkcjonowania uczelni do dnia 10 kwietnia – analogicznie do terminu, który będzie obowiązywał w szkołach – powiedział szef resortu nauki Jarosław Gowin. Wicepremier podkreślił, że jest to... czytaj więcej →

Szanowni Państwo jesteśmy dostępni stacjonarnie, ale ze względu na bezpieczeństwo zachęcamy w pierwszej kolejności do kontaktu mailowego bądź telefonicznego.

Szanowni Państwo jesteśmy dostępni stacjonarnie, ale ze względu na bezpieczeństwo zachęcamy w pierwszej kolejności do kontaktu mailowego bądź telefonicznego. praktyki studenckie, kursy dokształcające, studia podyplomowe, ankiety – praktykicedu@uni.opole.pl, cedu@uni.opole.pl tel.: 77 452 75 80 tel.: 77 452 75 84 za pomocą formularza – formularz praktyk studenckich czytaj więcej →

Biblioteka UO zachęca do korzystania ze źródeł elektronicznych

Szanowni Czytelnicy! W okresie zamknięcia Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego zachęcamy do korzystania ze źródeł elektronicznych  http://bg.uni.opole.pl/       Biblioteka uniwersytecka świadczy pomoc i usługi w zakresie: wyszukiwania w zasobach dostępnych online, wykonania kopii cyfrowej fragmentów wskazanych utworów pochodzących ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, rejestrowania publikacji w Bazie Wiedzy UO, analiz bibliometrycznych.... czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Napis SEKRETARIAT.

Uwaga studenci! Zmiana organizacji pracy w Sekretariacie Edukacji Ustawicznej od dnia 16.03.2020 do dnia 31.03.2020 r

W związku z zarządzeniem nr 24/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zmian w organizacji i systemie pracy Uniwersytetu Opolskiego, uprzejmie informujemy, że od dnia 16.03.2020 do dnia 31.03.2020 r. wszystkie sprawy załatwiane w sekretariacie Edukacji Ustawicznej realizowane będą drogą elektroniczną. Wszystkie zapytania proszę kierować... czytaj więcej →

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) zarządza się, co następuje: 1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego... czytaj więcej →

ZARZĄDZENIE rektora nr 22/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 10 marca 2020 r.

Publikujemy zarządzenie nr 22/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie: szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem,przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy Uniwersytetu Opolskiego. Działając na podstawie art.23 ust.1 pkt1 ) ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce... czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na wykładzie.

Uwaga Studenci! Informacja o załatwianiu wszelkich spraw w Praktykach

W związku z epidemiologicznym zagrożeniem koronawirusem Biuro Dydaktyki i Spraw Studentów zwraca się z prośbą o zmianę formy zgłaszania spraw związanych z PRAKTYKAMI STUDENCKIMI z osobistego na inne formy, tj.: za pomocą poczty elektronicznej – praktykicedu@uni.opole.pl telefonicznie pod numerem tel.: 77 452 75 84, za pomocą tradycyjnej poczty. czytaj więcej →

Domy studenta pod nadzorem. Zakaz odwiedzin do odwołania

W związku z zagrożeniem spowodowanym koronawirusem z dniem 11 marca 2020 r. zamknięte zostają dla osób z zewnątrz domy studenta Uniwersytetu Opolskiego. Mogą w nich przebywać jedynie osoby upoważnione do pobytu – posiadające ważną kartę mieszkańca. Odwiedziny są zabronione!     Decyzja władz uczelni obowiązuje do odwołania. czytaj więcej →

Kampania edukacyjna koronawirus

W podanych poniżej linkach są podane materiały Dyrekcji Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu dotyczące zagrożenia koronawirusem. Plakat nfz 1 koronowirus.pdf Plakat nfz 2 koronowirus.pdf KV_prasa 263 x 151,6 mm.pdf KV_prasa 400 x 272 mm.pdf KV_174 x 229,3mm.pdf Więcej można się dowiedzieć ze strony głównej Ministerstwa Zdrowia poświęconej... czytaj więcej →

10 marca 2020 r. w Auli Błękitnej Collegium Maius święto naszej uczelni

Obchody tegorocznego, obchodzonego w 26. rocznicę powołania Uniwersytetu Opolskiego święta, poprzedzi  uroczysta msza św., która odbędzie się w poniedziałek 9 marca 2020 r. o godz. 18 w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu, zwanym kościołem „Na Górce”. Msza koncelebrowana odprawiona zostanie pod przewodnictwem księdza biskupa... czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na praktyce.

Kurs na wychowawców wypoczynku maj 2020 r.

UNIWERSYTET OPOLSKI organizuje nabór na: Kurs na wychowawców wypoczynku Koszt 200 zł. Termin realizacji: 23,24.05 oraz 30,31.05.2020 r. w godz. 9:00 – 17:30. Harmonogram kursu: Termin zjazdu kursu na wychowawcę wypoczynku (PDF, 81 KB) Zapisy przyjmujemy do 15.05.2020 r. Warunkiem przyjęcia jest: Dostarczenie do 15.05.2020 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz... czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na praktyce.

Kurs na kierowników wypoczynku maj 2020 r.

UNIWERSYTET OPOLSKI organizuje nabór na: Kurs na kierowników wypoczynku Koszt 160 zł. Termin realizacji: 24.05.2020 r. w godz. 9:00 – 17:15. Harmonogram kursu: Termin zjazdu kursu na kierownika wypoczynku (PDF, 77 KB). Zapisy przyjmujemy do 15.05.2020 r. Warunkiem przyjęcia jest: Dostarczenie do 15.05.2020 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dowodu wpłaty... czytaj więcej →

Życzenia Świąteczne Boże Narodzenie 2019 r.

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok. W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.  Radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia w gronie najbliższych osób, w miłości, radości i ciepłej atmosferze.... czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na wykładzie.

Informacja dotycząca kursu na kierownika / wychowawcę wypoczynku

W związku ze zgłoszeniem się odpowiedniej grupy chętnych, uruchamiamy Kurs na kierownika wypoczynku, który odbędzie się 26 maja w niedzielę. Osoby zainteresowane prosimy o uzupełnienie brakującej dokumentacji w celu zakończenia rekrutacji. Kurs na wychowawcę wypoczynku nie odbędzie się z powodu zbyt małej grupy chętnych. czytaj więcej →

Życzenia Wielkanocne 2019 r.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzymy wielu radosnych i ciepłych chwil, odpoczynku przy rodzinnym stole oraz mnóstwa pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym Życzą pracownicy Centrum Edukacji Ustawicznej czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na wykładzie.

Kurs na wychowawców wypoczynku maj 2019 r.

UNIWERSYTET OPOLSKI CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ organizuje nabór na: Kurs na wychowawców wypoczynku Koszt 160 zł. Termin realizacji:  25,26.05 oraz 01,02.06.2019 r. w godz. 9:00 – 17:30. Harmonogram kursu: Termin zjazdu kursu na wychowawcę wypoczynku (PDF, 81 KB) Zapisy przyjmujemy do 17.05.2017 r. Warunkiem przyjęcia jest: Dostarczenie do 17.05.2019 r. wypełnionego... czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na wykładzie.

Kurs na kierowników wypoczynku maj 2019 r.

UNIWERSYTET OPOLSKI CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ organizuje nabór na: Kurs na kierowników wypoczynku Koszt 150 zł. Termin realizacji:  26.05.2019 r. w godz. 9:00 – 17:15. Harmonogram kursu: Termin zjazdu kursu na kierownika wypoczynku (PDF, 76 KB). Zapisy przyjmujemy do 17.05.2017 r. Warunkiem przyjęcia jest: Dostarczenie do 17.05.2019 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego... czytaj więcej →

Życzenia Bożego Narodzenia 2018 r.

W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań. Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość. Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok 2019 obdaruje pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia życzą pracownicy Centrum Edukacji Ustawicznego. czytaj więcej →

24 grudnia 2018 r. dniem rektorskim

Zgodnie z Komunikatem nr 3/2018 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 listopada 2018 r. dzień 24 grudnia 2018 r. (Wigilia) jest dniem rektorskim dla pracowników technicznych, administracji i biblioteki Uniwersytetu Opolskiego. Informacja ta nie dotyczy służb portierskich i ochrony obiektów. czytaj więcej →

12 listopada 2018 r. dniem wolnym na UO

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej – poniedziałek 12 listopada br. jest dniem wolnym dla wszystkich pracowników i studentów Uniwersytetu Opolskiego z wyjątkiem pracowników portierni. czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Napis SEKRETARIAT.

Godziny rektorskie 31 października 2018 r.

Godziny rektorskie 31 października 2018 r. W związku z dniem Wszystkich Świętych ustalam w dniu 31 października 2018 r. godziny rektorskie od godz. 15. Podpisano: Prorektor ds. kształcenia i studentów Dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO - Piastonalia 2018r.

Godziny rektorskie z okazji Piastonaliów 2018 r.

Z okazji Studenckiej Wiosny Kulturalnej „Piastonalia” 2018 prorektor ds. kształcenia i studentów prof. Izabella Pisarek ogłasza godziny rektorskie w dniu 23 maja 2018 r. od godziny 11, a dni 24 i 25 maja – dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla wszystkich studentów naszej uczelni. czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO - Wielkanoc 2018

Życzenia Wielkanocne 2018 r.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych przesyłamy dla wszystkich naszych przyjaciół pracowników, studentów oraz absolwentom garść refleksji związanych z tym pełnym zadumy ale jakże radosnym czasem. Życzy Centrum Edukacji Ustawicznej czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na praktyce.

Kurs na kierowników wypoczynku maj 2018 r.

UNIWERSYTET OPOLSKI CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ organizuje nabór na: Kurs na kierowników wypoczynku Koszt 160 zł. Termin realizacji: 12.05.2018 r. w godz. 9:00 – 17:15. Harmonogram kursu:  12.05.2018 r (PDF, 56 KB). Zapisy przyjmujemy do 7.05.2018 r. Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie do 7.05.2018 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dowodu wpłaty za... czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na praktyce.

Kurs na wychowawców wypoczynku 2018 r.

 UNIWERSYTET OPOLSKI CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ organizuje nabór na: Kurs na wychowawców wypoczynku Koszt 190 zł. Termin realizacji: 7,8.04 oraz 14,15.04.2018 r. w godz. 9:00 – 17:30. Harmonogram kursu: 7,8.04 oraz 14,15.04.2018 r. (PDF, 58 KB)  Zapisy przyjmujemy do 03.04.2018 r.  Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie do 03.04.2018 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego, oraz... czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na praktyce.

Prowadzimy nabór na Studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych Edukacja i rehabilitacja dzieci niewidomych i słabowidzących (tyflopedagogika)

Uniwersytet Opolski Centrum Edukacji Ustawicznej Prowadzi nabór na Studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych Edukacja i rehabilitacja dzieci niewidomych i słabowidzących (tyflopedagogika) Rekrutacja na STUDIA TRWA Zapraszamy. Czas trwania studiów: trzy semestry czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na praktyce.

Prowadzimy nabór na Studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych Edukacja i rehabilitacja dzieci niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagogika)

Uniwersytet Opolski Centrum Edukacji Ustawicznej Prowadzi nabór na Studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych Edukacja i rehabilitacja dzieci niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagogika) Rekrutacja na STUDIA TRWA ZAPRASZAMY. Czas trwania studiów: trzy semestry czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej. Przedstawia Niebieska kłódkę.

Zgodnie z decyzją nr 1 / 2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marka Masnyka w dniach 27 – 29 grudnia 2017 r. wszystkie obiekty Uniwersytetu Opolskiego będą zamknięte.

Zgodnie z decyzją nr 1 / 2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marka Masnyka w dniach 27  – 29 grudnia 2017 r. wszystkie obiekty Uniwersytetu Opolskiego będą zamknięte. W tym okresie nie będą odbywały się zajęcia ze studentami, nie będą pracowały jednostki administracyjne Uczelni ani biblioteki. czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej. Przedstawia bombkę oraz świeczkę na stroiku.

Życzenia Bożego Narodzenia 2017 r.

Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnych niespodziewanych prezentów. Świąt dających radość i odpoczynek oraz nadzieję, że nadchodzący rok będzie lepszy niż ten, który właśnie mija. Życzą pracownicy Centrum Edukacji Ustawicznego. czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na wykładzie.

Kurs na kierowników wypoczynku czerwiec 2017 r.

UNIWERSYTET OPOLSKI CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ organizuje nabór na: Kurs na kierowników wypoczynku Koszt 150 zł. Termin realizacji:  25.06.2017 r. w godz. 9:00 – 17:15. Harmonogram kursu:  25.06.2017 r. Zapisy przyjmujemy do 16.06.2017 r. Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie do 16.06.2017 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dowodu wpłaty za kurs z dopiskiem... czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na wykładzie.

Kurs na wychowawców wypoczynku czerwiec 2017 r.

UNIWERSYTET OPOLSKI CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ organizuje nabór na: Kurs na wychowawców wypoczynku Koszt 170 zł. Termin realizacji:  10,11.06 oraz 24,25.06.2017 r. w godz. 9:00 – 17:30. Harmonogram kursu: 10,11.06 oraz 24,25.06.2017 r. Kolejne terminy; 18,19.11 oraz 02,03.12.2017 r. Zapisy przyjmujemy do 02.06.2017 r. Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie do 02.06.2017 r.... czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Przedstawia kolorowe zdobione jajka wielkanocne

Życzenia Święta Wielkanocne 2017 r.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych składamy wszystkim naszym pracownikom, studentom oraz absolwentom serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, aby Wielkanoc ogarnęła Was szczególną tradycją i nowymi szczęśliwymi przeżyciami przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja”. Życzy Centrum Edukacji Ustawicznej czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na wykładzie.

Kurs na kierowników wypoczynku maj 2017 r.

 UNIWERSYTET OPOLSKI CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ organizuje nabór na: Kurs na kierowników wypoczynku Koszt 150 zł. Termin realizacji: 13.05.2017 r. w godz. 9:00 – 17:15. Harmonogram kursu: 13.05.2017 r. Zapisy przyjmujemy do 05.05.2017 r. Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie do 05.05.2017 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dowodu wpłaty za kurs Zaświadczenie na... czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na wykładzie.

Kurs na wychowawców wypoczynku maj 2017 r.

 UNIWERSYTET OPOLSKI CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ organizuje nabór na: Kurs na wychowawców wypoczynku Koszt 170 zł. Termin realizacji:13,14.05 oraz 27,28.05.2017 r. w godz. 9:00 – 17:30. Harmonogram kursu: 13,14.05 oraz 27,28.05.2017 r. Kolejne terminy; 10,11.06 oraz 24,25.06 2017 r. 18,19.11 oraz 02,03.12.2017 r. Zapisy przyjmujemy do 05.05.2017 r. Warunkiem przyjęcia jest... czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Na stroiku paląca się świeca, a obok niej leżąca bombka.

Życzenia Bożego Narodzenia 2016 r.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia, przepełnionych nadzieją i magią wigilijnej nocy, kierujemy do Państwa płynące z serca życzenia radosnych, spokojnych świąt oraz pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku. Życzy Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Przedstawia ozdoby świąteczne.

Z okazji zbliżających się świąt, prorektor ds. kształcenia i studentów, dr hab. Izabella Pisarek, prof.UO, ogłasza godziny rektorskie w dniu 23 grudnia br. od 12-stej. do 02 stycznia 2017 r. do godziny 13-tej.

Z okazji zbliżających się świąt, prorektor ds. kształcenia i studentów, dr hab. Izabella Pisarek, prof.UO, ogłasza godziny rektorskie w dniu 23 grudnia br. od 12-stej . Chcąc umożliwić studentom dojazd do Opola po przerwie świątecznej, godziny rektorskie ogłasza również w dniu 2 stycznia 2017 r. do godz. 13-stej. czytaj więcej →

Tablica ogłoszeń Praktyki


No posts found.

Tablica ogłoszeń:


Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 – inna niż zwykle

Z należytym akademickim ceremoniałem, jednak bez udziału gości odbędzie się inauguracja roku akademickiego 2020/2021. Zapraszamy online 6 października br. o godz. 11. Niecodzienną formułę tej niezwykle ważnej dla społeczności akademickiej uroczystości wymusiła pandemia koronawirusa; ze względów bezpieczeństwa grono uczestników zostało – ku naszemu żalowi – znacząco zredukowane. Gorąco zapraszamy jednak... czytaj więcej →

Uwaga! Dodatkowy nabór na studia – II tura rekrutacji trwa do 16 października 2020 r.

Rejestracja kandydatów będzie trwała do czasu wypełnienia limitów przyjęć, ale nie dłużej niż do 16 października 2020 r. Kandydat bezpośrednio po zarejestrowaniu się i wpłaceniu opłaty, składa dokumenty w komisji rekrutacyjnej i zostaje wpisany na listę studentów. Na tym etapie rekrutacji o przyjęciu na studia decyduje kolejność złożonych dokumentów. Na... czytaj więcej →

Organizacja Roku Akademickiego 2020/2021

ZARZĄDZENIE nr 102/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 11 września 2020 r.w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 62/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Opolskim (PDF, 166 KB) czytaj więcej →

ZARZĄDZENIE nr 103/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2020/2021               ZARZĄDZENIE nr 103/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 34/2020 Rektora Uniwersytetu... czytaj więcej →

Zajęcia hybrydowe w nowym roku akademickim 2020/2021 – zarządzenie rektora

W myśl zarządzenia rektora UO prof. dra hab. Marka Masnyka zajęcia na naszej uczelni w pierwszym semestrze roku akademickiego 2020/2021 będą się odbywały w sposób hybrydowy – niektóre online, niektóre w trybie stacjonarnym, przy zachowaniu wszelkich rygorów sanitarnych, w tym przede wszystkim dystansu społecznego. Rektor Uniwersytetu Opolskiego wydał zarządzenie, które... czytaj więcej →

Uwaga studenci! Kursy zmienne ogólnouczelniane – nowe szczegóły

Wykaz przedmiotów realizowanych w ramach kursów zmiennych ogólnouczelnianych, do których można się jeszcze dopisać, dostępny jest u koordynatorów kursów zmiennych ogólnouczelnianych wyznaczonych w jednostkach. Zapis dokonywany jest z udziałem koordynatora poszczególnej jednostki oferującej kurs. ­­­­­Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, kontakt do osób odpowiedzialnych za kursy zmienne ogólnouczelniane w jednostkach Uniwersytetu... czytaj więcej →

Numery kontaktowe w sprawie rekrutacji

Drodzy kandydaci! Otrzymujemy od Was telefony z prośbą, by ułatwić Wam komunikację ws. rekrutacji. Przypominamy, że wszystkie pytania związane z rekrutacją, wymaganymi dokumentami, terminami itp. należy kierować do poszczególnych komisji rekrutacyjnych. Numery telefonów znajdują się na stronach wybranych kierunków w systemie IRK, po prawej stronie, w tabeli Szczegóły.    ... czytaj więcej →

Uwaga! Dodatkowy nabór na studia – II tura

Rejestracja kandydatów będzie trwała do czasu wypełnienia limitów przyjęć, ale nie dłużej niż do 2 października 2020 r. Kandydat bezpośrednio po zarejestrowaniu się i wpłaceniu opłaty, składa dokumenty w komisji rekrutacyjnej i zostaje wpisany na listę studentów. Na tym etapie rekrutacji o przyjęciu na studia decyduje kolejność złożonych dokumentów. Czytaj... czytaj więcej →

Zajęcia hybrydowe w nowym roku akademickim 2020/2021 – zarządzenie rektora

W myśl zarządzenia rektora UO prof. dra hab. Marka Masnyka zajęcia na naszej uczelni w pierwszym semestrze roku akademickiego 2020/2021 będą się odbywały w sposób hybrydowy – niektóre online, niektóre w trybie stacjonarnym, przy zachowaniu wszelkich rygorów sanitarnych, w tym przede wszystkim dystansu społecznego. Rektor Uniwersytetu Opolskiego wydał zarządzenie, które... czytaj więcej →

Szanowni Państwo Dziekani i Kierownicy jednostek ogólnouczelnianych, prowadzących działalność dydaktyczną

      Przedłużenie o rok okresu ewaluacji działalności naukowej, możliwość obrony prac doktorskich online, uelastycznienie procedur czy przeprowadzanie posiedzeń organów kolegialnych z wykorzystaniem technologii informatycznych to rozwiązania dotyczące nauki i uczelni wyższych, które wprowadza tzw. druga tarcza antykryzysowa. W związku z przedłużającym się zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym koronawirusem, do dnia... czytaj więcej →

Kandydacie! Pięć nowych kierunków okołomedycznych na Uniwersytecie Opolskim

15 lipca 2020 roku nastąpi formalne włączenie Państwowej Medycznej Wyższej szkoły Zawodowej w Opolu w struktury Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym do bogatej oferty kształcenia w naszym Uniwersytecie trafia pięć bardzo atrakcyjnych kierunków okołomedycznych: fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, dietetyka i kosmetologia – składające się na nowy, utworzony na bazie szkoły medycznej Wydział... czytaj więcej →

Legitymacje nadal ważne

Zgodnie rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 legitymacje studenckie, doktoranckie i służbowe nauczyciela akademickiego są ważne co najmniej do 30 listopada.     Nie... czytaj więcej →

Uwaga studenci! Kursy zmienne ogólnouczelniane – nowe szczegóły

Wykaz przedmiotów realizowanych w ramach kursów zmiennych ogólnouczelnianych, do których można się jeszcze dopisać, dostępny jest u koordynatorów kursów zmiennych ogólnouczelnianych wyznaczonych jednostkach. Zapis dokonywany jest z udziałem koordynatora poszczególnej jednostki oferującej kurs. ­­­­­Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, kontakt do osób odpowiedzialnych za kursy zmienne ogólnouczelniane w jednostkach Uniwersytetu Opolskiego... czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na praktyce.

Studencie! Masz szansę na Nagrodę Rektora UO

Studencie! Pełnisz rolę w kołach naukowych, Działasz na rzecz Uczelni, Wydziału, Instytutu, Katedry, Udzielasz się w Samorządzie Studenckim, Mediach uczelnianych, organizujesz wolontariat, lub inne akcje charytatywne lub sportowe. Posiadasz również inne osiągnięcia, masz szansę na Nagrodę Raktora!   Pobierz: ZARZĄDZENIE nr 57/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 maja 2020... czytaj więcej →

Rejestracja na kursy zmienne ogólnouczelniane

W poniedziałek 1 czerwca 2020 r. rusza I tura elektronicznej rejestracji na kursy zmienne ogólnouczelniane dla studentów studiów stacjonarnych. Kursy realizowane będą w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. Ważne, aby każdy student przed rejestracją na swoim koncie na stronie usosweb.uni.opole.pl sprawdził, czy ma dostęp do rejestracji, tak, by mógł swobodnie... czytaj więcej →

Prof. dr hab. Marek Masnyk wybrany na rektora UO

7 maja 2020 roku prof. Marek Masnyk, rektor Uniwersytetu Opolskiego, został wybrany na drugą kadencję. Będzie kierował uczelnią w latach 2020-2024. Głosowanie odbyło się w formie elektronicznej. Kolegium elektorów głosowało 7 maja 2020 r., w godz. 8 – 14. W wyborach wzięło udział 95 elektorów na 100. – W głosowaniu... czytaj więcej →

Nowe studia podyplomowe w Instytucie Nauk Pedagogicznych

Od października 2020 r. w Instytucie Nauk Pedagogicznych zostają uruchomione trzy nowe kierunki studiów podyplomowych: Pedagogika specjalna w zakresie edukacji włączającej. Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pedagogika specjalna w zakresie resocjalizacji. Wymagania stawiane kandydatom na studia – ukończone studia co najmniej na poziomie licencjackim;... czytaj więcej →

Rekrutacja na Studia 2020/2021

Rejestracja kandydatów na wszystkie rodzaje studiów rozpoczyna się 20 kwietnia. Rekrutacja na studia Studia 2020/2021     ZARZĄDZENIE nr 45/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany szczegółowego harmonogramu rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2020/2021 (PDF, 187 KB) czytaj więcej →

Szanowni Państwo jesteśmy dostępni stacjonarnie, ale ze względu na bezpieczeństwo zachęcamy w pierwszej kolejności do kontaktu mailowego bądź telefonicznego. Dyżury w okresie 04.05-08.05.2020 r.

Szanowni Państwo jesteśmy dostępni stacjonarnie, ale ze względu na bezpieczeństwo zachęcamy w pierwszej kolejności do kontaktu mailowego bądź telefonicznego. praktyki studenckie, kursy dokształcające, studia podyplomowe, ankiety – praktykicedu@uni.opole.pl, cedu@uni.opole.pl tel.: 77 452 75 80 tel.: 77 452 75 83 tel.: 77 452 75 84 czytaj więcej →

Narzędzia IT i zasoby internetowe wspomagające nauczanie zdalne

Grupa projektowa studentów III roku filologii germańskiej UO przygotowała pod kierunkiem dra Jarosława Bogackiego e-publikację poświęconą zasobom i narzędziom IT. Publikacja ta jest skierowana do studentów, którzy kształcą się na nauczycieli, oraz do czynnych zawodowo nauczycieli i wykładowców. Przedstawione w niej narzędzia IT oraz zasoby internetowe mogą być pomocne w... czytaj więcej →

Szanowni Państwo jesteśmy dostępni stacjonarnie, ale ze względu na bezpieczeństwo zachęcamy w pierwszej kolejności do kontaktu mailowego bądź telefonicznego. Dyżury w okresie 27.04-30.04.2020 r.

Szanowni Państwo jesteśmy dostępni stacjonarnie, ale ze względu na bezpieczeństwo zachęcamy w pierwszej kolejności do kontaktu mailowego bądź telefonicznego. praktyki studenckie, kursy dokształcające, studia podyplomowe, ankiety – praktykicedu@uni.opole.pl, cedu@uni.opole.pl tel.: 77 452 73 21 tel.: 77 452 75 80 tel.: 77 452 75 84 czytaj więcej →

Konsultacje psychologiczne dla studentów i studentek

Jeśli: przechodzisz trudne chwile/kryzys doświadczasz uczucia samotności i odrzucenia, jesteś lub byłaś/łeś ofiarą przemocy lub dyskryminacji w jakiejkolwiek formie, jesteś ciągle zestresowana/y, miewasz stany lękowe i trudności ze snem, jedzeniem i relacjami, jesteś zainteresowana/y samorozwojem i szukasz własnej ścieżki życiowej skorzystaj z pomocy psychoterapeutki. Spotkania odbywają się: w poniedziałki, Collegium... czytaj więcej →

Szanowni Państwo jesteśmy dostępni stacjonarnie, ale ze względu na bezpieczeństwo zachęcamy w pierwszej kolejności do kontaktu mailowego bądź telefonicznego. Dyżury w okresie 20.04-24.04.2020 r.

Szanowni Państwo jesteśmy dostępni stacjonarnie, ale ze względu na bezpieczeństwo zachęcamy w pierwszej kolejności do kontaktu mailowego bądź telefonicznego. praktyki studenckie, kursy dokształcające, studia podyplomowe, ankiety – praktykicedu@uni.opole.pl, cedu@uni.opole.pl tel.: 77 452 73 21 tel.: 77 452 75 80 czytaj więcej →

Szanowni Państwo jesteśmy dostępni stacjonarnie, ale ze względu na bezpieczeństwo zachęcamy w pierwszej kolejności do kontaktu mailowego bądź telefonicznego. Dyżury w okresie 14.04-17.04.2020 r.

Szanowni Państwo jesteśmy dostępni stacjonarnie, ale ze względu na bezpieczeństwo zachęcamy w pierwszej kolejności do kontaktu mailowego bądź telefonicznego. praktyki studenckie, kursy dokształcające, studia podyplomowe, ankiety – praktykicedu@uni.opole.pl, cedu@uni.opole.pl tel.: 77 452 73 21 tel.: 77 452 75 80 czytaj więcej →

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych 2020 r.

Niech czas wielkanocny utrzyma nasze marzenia w mocy i wszystkie życzenia okazały się do spełnienia i aby nie zabrakło nam wzajemnej życzliwości abyśmy przez życie kroczyli w ludzkiej godności i niech symbol boskiego odrodzenia był i będzie dla nas celem do spełnienia. Wesołych świąt! Życzenia wielkanocne składają pracownicy Edukacji Ustawicznej... czytaj więcej →

Szanowni Państwo jesteśmy dostępni stacjonarnie, ale ze względu na bezpieczeństwo zachęcamy w pierwszej kolejności do kontaktu mailowego bądź telefonicznego. Dyżury w okresie 06.04-10.04.2020 r.

Szanowni Państwo jesteśmy dostępni stacjonarnie, ale ze względu na bezpieczeństwo zachęcamy w pierwszej kolejności do kontaktu mailowego bądź telefonicznego. praktyki studenckie, kursy dokształcające, studia podyplomowe, ankiety – praktykicedu@uni.opole.pl, cedu@uni.opole.pl tel.: 77 452 75 80 tel.: 77 452 75 84 czytaj więcej →

Szanowni Państwo jesteśmy dostępni stacjonarnie, ale ze względu na bezpieczeństwo zachęcamy w pierwszej kolejności do kontaktu mailowego bądź telefonicznego. Dyżury w okresie 30.03-03.04.2020 r.

Szanowni Państwo jesteśmy dostępni stacjonarnie, ale ze względu na bezpieczeństwo zachęcamy w pierwszej kolejności do kontaktu mailowego bądź telefonicznego. praktyki studenckie, kursy dokształcające, studia podyplomowe, ankiety – praktykicedu@uni.opole.pl, cedu@uni.opole.pl tel.: 77 452 75 80 tel.: 77 452 75 84 czytaj więcej →

Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wejdzie w życie 26 marca

W związku z wczorajszą decyzją premiera Mateusza Morawieckiego o wprowadzeniu stanu epidemii w Polsce, dzisiaj na posiedzeniu kierownictwa MNiSW postanowiliśmy o przedłużeniu zawieszenia funkcjonowania uczelni do dnia 10 kwietnia – analogicznie do terminu, który będzie obowiązywał w szkołach – powiedział szef resortu nauki Jarosław Gowin. Wicepremier podkreślił, że jest to... czytaj więcej →

Szanowni Państwo jesteśmy dostępni stacjonarnie, ale ze względu na bezpieczeństwo zachęcamy w pierwszej kolejności do kontaktu mailowego bądź telefonicznego.

Szanowni Państwo jesteśmy dostępni stacjonarnie, ale ze względu na bezpieczeństwo zachęcamy w pierwszej kolejności do kontaktu mailowego bądź telefonicznego. praktyki studenckie, kursy dokształcające, studia podyplomowe, ankiety – praktykicedu@uni.opole.pl, cedu@uni.opole.pl tel.: 77 452 75 80 tel.: 77 452 75 84 za pomocą formularza – formularz praktyk studenckich czytaj więcej →

Biblioteka UO zachęca do korzystania ze źródeł elektronicznych

Szanowni Czytelnicy! W okresie zamknięcia Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego zachęcamy do korzystania ze źródeł elektronicznych  http://bg.uni.opole.pl/       Biblioteka uniwersytecka świadczy pomoc i usługi w zakresie: wyszukiwania w zasobach dostępnych online, wykonania kopii cyfrowej fragmentów wskazanych utworów pochodzących ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, rejestrowania publikacji w Bazie Wiedzy UO, analiz bibliometrycznych.... czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Napis SEKRETARIAT.

Uwaga studenci! Zmiana organizacji pracy w Sekretariacie Edukacji Ustawicznej od dnia 16.03.2020 do dnia 31.03.2020 r

W związku z zarządzeniem nr 24/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zmian w organizacji i systemie pracy Uniwersytetu Opolskiego, uprzejmie informujemy, że od dnia 16.03.2020 do dnia 31.03.2020 r. wszystkie sprawy załatwiane w sekretariacie Edukacji Ustawicznej realizowane będą drogą elektroniczną. Wszystkie zapytania proszę kierować... czytaj więcej →

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) zarządza się, co następuje: 1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego... czytaj więcej →

ZARZĄDZENIE rektora nr 22/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 10 marca 2020 r.

Publikujemy zarządzenie nr 22/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie: szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem,przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy Uniwersytetu Opolskiego. Działając na podstawie art.23 ust.1 pkt1 ) ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce... czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na wykładzie.

Uwaga Studenci! Informacja o załatwianiu wszelkich spraw w Praktykach

W związku z epidemiologicznym zagrożeniem koronawirusem Biuro Dydaktyki i Spraw Studentów zwraca się z prośbą o zmianę formy zgłaszania spraw związanych z PRAKTYKAMI STUDENCKIMI z osobistego na inne formy, tj.: za pomocą poczty elektronicznej – praktykicedu@uni.opole.pl telefonicznie pod numerem tel.: 77 452 75 84, za pomocą tradycyjnej poczty. czytaj więcej →

Domy studenta pod nadzorem. Zakaz odwiedzin do odwołania

W związku z zagrożeniem spowodowanym koronawirusem z dniem 11 marca 2020 r. zamknięte zostają dla osób z zewnątrz domy studenta Uniwersytetu Opolskiego. Mogą w nich przebywać jedynie osoby upoważnione do pobytu – posiadające ważną kartę mieszkańca. Odwiedziny są zabronione!     Decyzja władz uczelni obowiązuje do odwołania. czytaj więcej →

Kampania edukacyjna koronawirus

W podanych poniżej linkach są podane materiały Dyrekcji Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu dotyczące zagrożenia koronawirusem. Plakat nfz 1 koronowirus.pdf Plakat nfz 2 koronowirus.pdf KV_prasa 263 x 151,6 mm.pdf KV_prasa 400 x 272 mm.pdf KV_174 x 229,3mm.pdf Więcej można się dowiedzieć ze strony głównej Ministerstwa Zdrowia poświęconej... czytaj więcej →

10 marca 2020 r. w Auli Błękitnej Collegium Maius święto naszej uczelni

Obchody tegorocznego, obchodzonego w 26. rocznicę powołania Uniwersytetu Opolskiego święta, poprzedzi  uroczysta msza św., która odbędzie się w poniedziałek 9 marca 2020 r. o godz. 18 w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu, zwanym kościołem „Na Górce”. Msza koncelebrowana odprawiona zostanie pod przewodnictwem księdza biskupa... czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na praktyce.

Kurs na wychowawców wypoczynku maj 2020 r.

UNIWERSYTET OPOLSKI organizuje nabór na: Kurs na wychowawców wypoczynku Koszt 200 zł. Termin realizacji: 23,24.05 oraz 30,31.05.2020 r. w godz. 9:00 – 17:30. Harmonogram kursu: Termin zjazdu kursu na wychowawcę wypoczynku (PDF, 81 KB) Zapisy przyjmujemy do 15.05.2020 r. Warunkiem przyjęcia jest: Dostarczenie do 15.05.2020 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz... czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na praktyce.

Kurs na kierowników wypoczynku maj 2020 r.

UNIWERSYTET OPOLSKI organizuje nabór na: Kurs na kierowników wypoczynku Koszt 160 zł. Termin realizacji: 24.05.2020 r. w godz. 9:00 – 17:15. Harmonogram kursu: Termin zjazdu kursu na kierownika wypoczynku (PDF, 77 KB). Zapisy przyjmujemy do 15.05.2020 r. Warunkiem przyjęcia jest: Dostarczenie do 15.05.2020 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dowodu wpłaty... czytaj więcej →

Życzenia Świąteczne Boże Narodzenie 2019 r.

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok. W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.  Radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia w gronie najbliższych osób, w miłości, radości i ciepłej atmosferze.... czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na wykładzie.

Informacja dotycząca kursu na kierownika / wychowawcę wypoczynku

W związku ze zgłoszeniem się odpowiedniej grupy chętnych, uruchamiamy Kurs na kierownika wypoczynku, który odbędzie się 26 maja w niedzielę. Osoby zainteresowane prosimy o uzupełnienie brakującej dokumentacji w celu zakończenia rekrutacji. Kurs na wychowawcę wypoczynku nie odbędzie się z powodu zbyt małej grupy chętnych. czytaj więcej →

Życzenia Wielkanocne 2019 r.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzymy wielu radosnych i ciepłych chwil, odpoczynku przy rodzinnym stole oraz mnóstwa pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym Życzą pracownicy Centrum Edukacji Ustawicznej czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na wykładzie.

Kurs na wychowawców wypoczynku maj 2019 r.

UNIWERSYTET OPOLSKI CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ organizuje nabór na: Kurs na wychowawców wypoczynku Koszt 160 zł. Termin realizacji:  25,26.05 oraz 01,02.06.2019 r. w godz. 9:00 – 17:30. Harmonogram kursu: Termin zjazdu kursu na wychowawcę wypoczynku (PDF, 81 KB) Zapisy przyjmujemy do 17.05.2017 r. Warunkiem przyjęcia jest: Dostarczenie do 17.05.2019 r. wypełnionego... czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na wykładzie.

Kurs na kierowników wypoczynku maj 2019 r.

UNIWERSYTET OPOLSKI CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ organizuje nabór na: Kurs na kierowników wypoczynku Koszt 150 zł. Termin realizacji:  26.05.2019 r. w godz. 9:00 – 17:15. Harmonogram kursu: Termin zjazdu kursu na kierownika wypoczynku (PDF, 76 KB). Zapisy przyjmujemy do 17.05.2017 r. Warunkiem przyjęcia jest: Dostarczenie do 17.05.2019 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego... czytaj więcej →

Życzenia Bożego Narodzenia 2018 r.

W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań. Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość. Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok 2019 obdaruje pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia życzą pracownicy Centrum Edukacji Ustawicznego. czytaj więcej →

24 grudnia 2018 r. dniem rektorskim

Zgodnie z Komunikatem nr 3/2018 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 listopada 2018 r. dzień 24 grudnia 2018 r. (Wigilia) jest dniem rektorskim dla pracowników technicznych, administracji i biblioteki Uniwersytetu Opolskiego. Informacja ta nie dotyczy służb portierskich i ochrony obiektów. czytaj więcej →

12 listopada 2018 r. dniem wolnym na UO

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej – poniedziałek 12 listopada br. jest dniem wolnym dla wszystkich pracowników i studentów Uniwersytetu Opolskiego z wyjątkiem pracowników portierni. czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Napis SEKRETARIAT.

Godziny rektorskie 31 października 2018 r.

Godziny rektorskie 31 października 2018 r. W związku z dniem Wszystkich Świętych ustalam w dniu 31 października 2018 r. godziny rektorskie od godz. 15. Podpisano: Prorektor ds. kształcenia i studentów Dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO - Piastonalia 2018r.

Godziny rektorskie z okazji Piastonaliów 2018 r.

Z okazji Studenckiej Wiosny Kulturalnej „Piastonalia” 2018 prorektor ds. kształcenia i studentów prof. Izabella Pisarek ogłasza godziny rektorskie w dniu 23 maja 2018 r. od godziny 11, a dni 24 i 25 maja – dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla wszystkich studentów naszej uczelni. czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO - Wielkanoc 2018

Życzenia Wielkanocne 2018 r.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych przesyłamy dla wszystkich naszych przyjaciół pracowników, studentów oraz absolwentom garść refleksji związanych z tym pełnym zadumy ale jakże radosnym czasem. Życzy Centrum Edukacji Ustawicznej czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na praktyce.

Kurs na kierowników wypoczynku maj 2018 r.

UNIWERSYTET OPOLSKI CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ organizuje nabór na: Kurs na kierowników wypoczynku Koszt 160 zł. Termin realizacji: 12.05.2018 r. w godz. 9:00 – 17:15. Harmonogram kursu:  12.05.2018 r (PDF, 56 KB). Zapisy przyjmujemy do 7.05.2018 r. Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie do 7.05.2018 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dowodu wpłaty za... czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na praktyce.

Kurs na wychowawców wypoczynku 2018 r.

 UNIWERSYTET OPOLSKI CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ organizuje nabór na: Kurs na wychowawców wypoczynku Koszt 190 zł. Termin realizacji: 7,8.04 oraz 14,15.04.2018 r. w godz. 9:00 – 17:30. Harmonogram kursu: 7,8.04 oraz 14,15.04.2018 r. (PDF, 58 KB)  Zapisy przyjmujemy do 03.04.2018 r.  Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie do 03.04.2018 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego, oraz... czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na praktyce.

Prowadzimy nabór na Studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych Edukacja i rehabilitacja dzieci niewidomych i słabowidzących (tyflopedagogika)

Uniwersytet Opolski Centrum Edukacji Ustawicznej Prowadzi nabór na Studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych Edukacja i rehabilitacja dzieci niewidomych i słabowidzących (tyflopedagogika) Rekrutacja na STUDIA TRWA Zapraszamy. Czas trwania studiów: trzy semestry czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na praktyce.

Prowadzimy nabór na Studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych Edukacja i rehabilitacja dzieci niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagogika)

Uniwersytet Opolski Centrum Edukacji Ustawicznej Prowadzi nabór na Studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych Edukacja i rehabilitacja dzieci niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagogika) Rekrutacja na STUDIA TRWA ZAPRASZAMY. Czas trwania studiów: trzy semestry czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej. Przedstawia Niebieska kłódkę.

Zgodnie z decyzją nr 1 / 2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marka Masnyka w dniach 27 – 29 grudnia 2017 r. wszystkie obiekty Uniwersytetu Opolskiego będą zamknięte.

Zgodnie z decyzją nr 1 / 2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marka Masnyka w dniach 27  – 29 grudnia 2017 r. wszystkie obiekty Uniwersytetu Opolskiego będą zamknięte. W tym okresie nie będą odbywały się zajęcia ze studentami, nie będą pracowały jednostki administracyjne Uczelni ani biblioteki. czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej. Przedstawia bombkę oraz świeczkę na stroiku.

Życzenia Bożego Narodzenia 2017 r.

Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnych niespodziewanych prezentów. Świąt dających radość i odpoczynek oraz nadzieję, że nadchodzący rok będzie lepszy niż ten, który właśnie mija. Życzą pracownicy Centrum Edukacji Ustawicznego. czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na wykładzie.

Kurs na kierowników wypoczynku czerwiec 2017 r.

UNIWERSYTET OPOLSKI CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ organizuje nabór na: Kurs na kierowników wypoczynku Koszt 150 zł. Termin realizacji:  25.06.2017 r. w godz. 9:00 – 17:15. Harmonogram kursu:  25.06.2017 r. Zapisy przyjmujemy do 16.06.2017 r. Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie do 16.06.2017 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dowodu wpłaty za kurs z dopiskiem... czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na wykładzie.

Kurs na wychowawców wypoczynku czerwiec 2017 r.

UNIWERSYTET OPOLSKI CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ organizuje nabór na: Kurs na wychowawców wypoczynku Koszt 170 zł. Termin realizacji:  10,11.06 oraz 24,25.06.2017 r. w godz. 9:00 – 17:30. Harmonogram kursu: 10,11.06 oraz 24,25.06.2017 r. Kolejne terminy; 18,19.11 oraz 02,03.12.2017 r. Zapisy przyjmujemy do 02.06.2017 r. Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie do 02.06.2017 r.... czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Przedstawia kolorowe zdobione jajka wielkanocne

Życzenia Święta Wielkanocne 2017 r.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych składamy wszystkim naszym pracownikom, studentom oraz absolwentom serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, aby Wielkanoc ogarnęła Was szczególną tradycją i nowymi szczęśliwymi przeżyciami przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja”. Życzy Centrum Edukacji Ustawicznej czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na wykładzie.

Kurs na kierowników wypoczynku maj 2017 r.

 UNIWERSYTET OPOLSKI CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ organizuje nabór na: Kurs na kierowników wypoczynku Koszt 150 zł. Termin realizacji: 13.05.2017 r. w godz. 9:00 – 17:15. Harmonogram kursu: 13.05.2017 r. Zapisy przyjmujemy do 05.05.2017 r. Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie do 05.05.2017 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dowodu wpłaty za kurs Zaświadczenie na... czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na wykładzie.

Kurs na wychowawców wypoczynku maj 2017 r.

 UNIWERSYTET OPOLSKI CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ organizuje nabór na: Kurs na wychowawców wypoczynku Koszt 170 zł. Termin realizacji:13,14.05 oraz 27,28.05.2017 r. w godz. 9:00 – 17:30. Harmonogram kursu: 13,14.05 oraz 27,28.05.2017 r. Kolejne terminy; 10,11.06 oraz 24,25.06 2017 r. 18,19.11 oraz 02,03.12.2017 r. Zapisy przyjmujemy do 05.05.2017 r. Warunkiem przyjęcia jest... czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Na stroiku paląca się świeca, a obok niej leżąca bombka.

Życzenia Bożego Narodzenia 2016 r.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia, przepełnionych nadzieją i magią wigilijnej nocy, kierujemy do Państwa płynące z serca życzenia radosnych, spokojnych świąt oraz pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku. Życzy Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Przedstawia ozdoby świąteczne.

Z okazji zbliżających się świąt, prorektor ds. kształcenia i studentów, dr hab. Izabella Pisarek, prof.UO, ogłasza godziny rektorskie w dniu 23 grudnia br. od 12-stej. do 02 stycznia 2017 r. do godziny 13-tej.

Z okazji zbliżających się świąt, prorektor ds. kształcenia i studentów, dr hab. Izabella Pisarek, prof.UO, ogłasza godziny rektorskie w dniu 23 grudnia br. od 12-stej . Chcąc umożliwić studentom dojazd do Opola po przerwie świątecznej, godziny rektorskie ogłasza również w dniu 2 stycznia 2017 r. do godz. 13-stej. czytaj więcej →

Tablica ogłoszeń Praktyki


No posts found.