Zaznacz stronę

Struktura

Z-ca Dyrektora – ds. Edukacji Ustawicznej
dr Renata Reclik

Kontakt: rreclik@uni.opole.pl
tel.: 77 452 75 82
Nr pokoju: 32

Konsultacje:

Wtorek 10:00 – 12:00
Czwartek 10:00 – 12:00

Sekretariat:

mgr Natalia Juszkiewicz
Kontakt: cedu@uni.opole.pl
Kontakt: mgr Natalia Juszkiewicz

tel.: 77 452 75 80
Nr pokoju: 31

Praktyki

mgr Lucyna Karońska
Kontakt: praktykicedu@uni.opole.pl
Kontakt: mgr Lucyna Karońska
tel.: 77 452 75 84
Nr pokoju: 29

mgr Magdalena Małek
Kontakt: praktykicedu@uni.opole.pl
Kontakt: mgr Magdalena Małek
tel.: 77 452 75 84
Nr pokoju: 29

mgr Maja Gierejkiewicz
Kontakt: praktykicedu@uni.opole.pl
Kontakt: mgr Maja Gierejkiewicz
tel.: 77 452 75 84
Nr pokoju: 30

Analiza Ankiet Ewaluacyjnych

mgr Elwira Wiśniewska
Kontakt: elwis@uni.opole.pl
tel.: 77 452 75 21
Nr pokoju: 50

Administrator strony:

mgr Waldemar Smak
Kontakt: wsmak@uni.opole.pl
tel.: 77 452 75 83
Nr pokoju: 33