Struktura

Obszar Edukacji Ustawicznej i Praktyk Studenckich

Analiza Ankiet Ewaluacyjnych

EDUKACJA USTAWICZNA

mgr Natalia Juszkiewicz – starszy specjalista
e-mail: mgr Natalia Juszkiewicz
e-mail: cedu@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 22
I piętro pok. 103

PRAKTYKI STUDENCKIE: ZAWODOWE

mgr Lucyna Karońska – starszy specjalista
e-mail: mgr Lucyna Karońska
e-mail: praktyki@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 22
I piętro pok. 103

mgr Natalia Juszkiewicz – starszy specjalista
e-mail: mgr Natalia Juszkiewicz
e-mail: praktyki@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 22
I piętro pok. 103

PRAKTYKI STUDENCKIE: PEDAGOGICZNE

mgr Maja Gierejkiewicz – starszy specjalista
e-mail: mgr Maja Gierejkiewicz
e-mail: praktyki@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 07
I piętro pok. 111

PRAKTYKI STUDENCKIE:
KIERUNKI OKOŁOMEDYCZNE

mgr Dominika Skibińska – specjalista
e-mail: mgr Dominika Skibińska
tel.: 77 442 35 44
parter pok. 006

mgr inż. Agnieszka Komuszyńska – specjalista
e-mail: mgr inż. Agnieszka Komuszyńska
tel.: 77 442 35 44
parter pok. 006

mgr Elżbieta Komuszyńska – starszy specjalista
e-mail: mgr Elżbieta Komuszyńska
tel.: 77 442 35 47
III piętro pok. 310

mgr Bożena Górniak – specjalista
e-mail: mgr Bożena Górniak
tel.: 77 442 35 07
I piętro pok. 111

ADMINISTRATOR STRONY:

mgr Waldemar Smak – specjalista informatyk
e-mail: wsmak@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 27
III piętro pok. 311

PROCEDURA OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA DOKONANA PRZEZ STUDENTA

mgr Elwira Wiśniewska – starszy specjalista
e-mail: elwis@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 25
I piętro pok. 110

PROCEDURA OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA DOKONANA PRZEZ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

mgr Natalia Juszkiewicz – starszy specjalista
e-mail: mgr Natalia Juszkiewicz
e-mail: cedu@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 22
I piętro pok. 103