Zaznacz stronę

Instytut Filologii Germańskiej „Język niemiecki jako obcy i język mniejszości narodowej w nauczaniu mono- i bilingwalnym”

Nazwa studiów podyplomowych
„Język niemiecki jako obcy i język mniejszości narodowej w nauczaniu mono- i bilingwalnym”

Nazwa i adres jednostki prowadzącej studia
Wydział Filologiczny,
Instytut Filologii Germańskiej

Kierownik studiów podyplomowych
dr hab. Maria Katarzyna Lasatowicz prof.UO,
tel. 77 452-73-80,
e-mail: Maria.Lasatowicz@uni.opole.pl

Sekretariat studiów podyplomowych
Instytut Filologii Germańskiej, Plac Staszica 1, pokój 115,45-052 Opole,
tel. 77 452-73-80, mgr Magdalena Pyka,
e-mail: mpyka@uni.opole.pl
e-mail: ifg@uni.opole.pl

Adresaci studiów
Studia podyplomowe „Język niemiecki jako obcy i język mniejszości narodowej w nauczaniu mono- i bilingwalnym” adresowane są do absolwentów filologii germańskiej (licencjat lub magisterium) oraz czynnych nauczycieli języka niemieckiego, a także innych przedmiotów z wysoką znajomością j. niemieckiego (poziom DSD II).

Czas trwania studiów podyplomowych i organizacja zajęć
Studia trwają 3 semestry i obejmują 352 godziny dydaktyczne (22 zjazdy sobotnio-niedzielne- po 8 godzin dydaktycznych na spotkanie)

Tryb i organizacja zajęć
niestacjonarny

Koszt za całość studiów podyplomowych
1.850 zł za semestr – Przy rezygnacji bądź małej liczbie kandydatów kwota może ulec zmianie

Ewentualne dofinansowanie z EFS
Brak Informacji-

Charakterystyka studiów, ich cel i zakładane efekty kształcenia
PODYPLOMOWE STUDIA „Język niemiecki jako obcy i język mniejszości narodowej w nauczaniu mono- i bilingwalnym”
Wychodzą naprzeciw ogromnemu zapotrzebowaniu na wykwalifikowanych nauczycieli.
EFEKTY/ Cele kształcenia:
Uzyskane kwalifikacje: dyplom ukończenia Podyplomowych Studiów: podniesienie kwalifikacji absolwentów filologii germańskiej i poszerzenie ich wiedzy językowej, kulturowej i historycznej, a także kompetencji dydaktyczno-metodycznych wymaganych w nauczaniu języka niemieckiego jako obcego i ojczystego/języka mniejszości narodowej

Program studiów (liczba godzin, wiodące przedmioty)
Program Studiów realizowany jest w następujących głównych blokach przedmiotowych, takich jak:

 • Wybrane zagadnienia historyczne w nauczaniu j. niemieckiego z elementami historii Śląska
 • Regionalizm w literaturze
 • Przedszkola bilingwalne strategie wychowania językowego
 • Specyfika kształcenia bilingwalnego w różnych typach szkół
 • Regionalizm w metodyce nauczania języka niemieckiego
 • Nauczanie języków fachowych
 • Procesy i strategie uczenia się
 • Edukacja dwujęzyczna. Teraźniejszość i przyszłość
 • Wybrane zagadnienia z literatury Śląskiej
 • Szkolnictwo mniejszości niemieckiej. Stan i perspektywy nauczania j. niemieckiego na Górnym Śląsku
 • Wybrane aspekty z kulturoznawstwa regionalnego
 • Niemiecko-polskie kontakty językowe
 • Wybrane zagadnienia z gramatyki kontrastywnej
 • Zintegrowane nauczanie przedmiotów językowych i niejęzykowych w kontekście europejskim

Zajęcia realizowane są przede wszystkim w formie konwersatorium, na których w ramach pojedynczych zjazdów realizowane są zarówno treści teoretyczne, jak i praktyczne. Zajęcia odbywają w blokach 8 godzinnych w soboty i niedziele, od godziny 10:00. Zjazdy mają miejsce średnio co 2 tygodnie.
Program kształcenia przewiduje 352 godzin dydaktycznych realizowanych w trzech semestrach

Kryteria zaliczania przedmiotów
Oceny końcowe z przedmiotów są wynikiem ocen formatujących oraz ocen sumujących określających całościowy efekt kształcenia

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie pozytywnych ocen z trzech semestrów oraz dokonanie wszelkich opłat związanych ze studiami.

Szczegółowe warunki rekrutacji na studia
Dokumenty przyjmowane są najpóźniej do 25 września każdego roku

Wszystkie wymagane dokumenty i adres ich składania
Dokumenty przyjmuje Pani mgr Magdalena Pyka w Instytucie Filologii Germańskiej,
Plac Staszica 1,
45-052 Opole,
pokój: 115,
tel. 77 452-73-80,
e-mail: mpyka@uni.opole.pl
e-mail: ifg@uni.opole.pl

Wymagane dokumenty:

 • podanie skierowane do kierownika studiów podyplomowych (dr hab. M.K. Lasatowicz, prof. UO)
 • odpis dyplomu
 • kserokopia dowodu osobistego
 • dowód wpłaty (500 zł = 1/3 opłaty za semestr)
 • Opłaty należy dokonywać na nr konta 63109021380000000112559497

Termin składania dokumentów
od 22 lipca do 24 września 2017

Termin rozpoczęcia studiów
Zajęcia rozpoczynają się w połowie października, obejmują 350 godzin dydaktycznych. Odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele. (1 spotkanie obejmuje 8 godzin lekcyjnych)

data rozpoczęcia: 15.10.2017r.

data.zakończenia: 30.06.2018r.

 

Limit miejsc
brak

Opis rekrutacji
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz decyzja kierownika studiów podyplomowych

Dodatkowe informacje
Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Germańskiej,
dr hab. Maria Katarzyna Lasatowicz prof.UO
tel. 77 452-73-80,
e-mail: Maria.Lasatowicz@uni.opole.pl

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close