Zaznacz stronę

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na wykładzie.Termin obrony prac dyplomowych został ustalony na 25 marca 2017 r. na godzinę 10:00
w Collegium Iuridicum s. 5.4.