Zaznacz stronę

Trening asertywności

Trening asertywności        
Cel główny:

Zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu zachowań asertywnych.

Cele szczegółowe:
 • Podniesienie poziomu wiedzy na temat definiowania asertywności
 • Podniesienie poziomu wiedzy na temat praw i zasad związanych z asertywnością
 • Zwiększenie świadomości poziomu swojej własnej asertywności
 • Rozwijanie umiejętności odróżniania zachowań uległych i agresywnych od asertywnych
 • Zwiększenie świadomości korzyści wynikających z zachowań asertywnych
 •  Zwiększenie umiejętności asertywnego reagowania na krytykę i pochwały
 • Rozwijanie umiejętności przekazywania informacji zwrotnej.
Opis programu: Głównym celem Treningu asertywności jest rozwijanie gotowości do zachowań asertywnych w różnych sytuacjach społecznych. Uczestnicy zajęć będą mieli także możliwość zweryfikowania i pogłębienia swojej dotychczasowej wiedzy na temat asertywności. Zajęcia prowadzone są warsztatowo z wykorzystaniem metod aktywizujących (ćwiczenia interakcyjne, dyskusje, scenki rodzajowe, mini wykłady, praca zespołowa oraz indywidualna). Kursanci będą mieli szansę przećwiczyć w bezpiecznych warunkach konstruktywne wyrażanie i przyjmowanie krytyki oraz pochwał. Dowiedzą się na czym polega formułowanie asertywnej informacji zwrotnej.
Efekty kształcenia:

Wiedza

 • Uczestnik kursu zna definicje asertywności
 • Wie na czym polega różnica między zachowaniem uległym, agresywnym a asertywnym
 • Wie czym są granice psychiczne
 • Zna zasady udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej

Umiejętności

 • Uczestnik kursu potrafi odróżnić zachowanie asertywne od uległego i agresywnego
 • Potrafi asertywnie wyrażać krytykę i pochwały
 • Potrafi zastosować Komunikat Ja
 • Potrafi zachować się asertywnie w wybranych sytuacjach społecznych

Kompetencje społeczne (postawy)

 • Uczestnik kursu ma świadomość jaki poziom asertywności prezentuje
 • Posiada gotowość do pracy nad sobą
 • Jest zdolny do prezentowania asertywnej postawy w różnych sytuacjach społecznych.

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: E-0004-1-a-2014|15
Prowadzący: mgr Agnieszka Franczyk

(pracownik Instytutu Nauk Pedagogicznych UO)

Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawiczne Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 16
Cena kursu: 220zł
Termin:

Termin zostanie ustalony w momencie zebrania grupy osób zainteresowanych kursem.

Forma prowadzenia zajęć: warsztaty
Miejsce odbywania zajęć: Opole, budynek UO – dokładniejsze informację zostaną przekazane  mailowo przed rozpoczęciem kursu.
Formularz zgloszenia na kurs i informacje dla słuchaczy