Zaznacz stronę

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na wykładzie.Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego prowadzi nabór na Podyplomowe studia z przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela rozpoczynające się w październiku 2019 r. Termin składania dokumentów: do końca października 2019 r. Termin rozpoczęcia studiów: październik 2019 r.