Zaznacz stronę

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na praktyce.Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk uprzejmie prosi starostę studiów stacjonarnych z następującego kierunku:

  • II rok Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza i Terapeutyczna

o odbiór dokumentów (umów, instrukcji, opinii i karty przebiegu praktyki) na praktyki pedagogiczne