Zaznacz stronę

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na praktyce.Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk uprzejmie prosi starostów studiów stacjonarnych z następujących kierunków:

  • II rok Matematyka – specjalność nauczycielska,
  • II rok Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Edukacją Artystyczną,
  • I rok II-go Stopnia Praca Socjalna,
  • I rok II-go Stopnia Filologia Germańska – specjalność nauczycielska,
  • I rok II-go Stopnia Filologia Germańska specjalność Język Niemiecki jako Obcy i Ojczysty

o odbiór dokumentów (umów, instrukcji, opinii i karty przebiegu praktyki) na praktyki pedagogiczne.