Zaznacz stronę

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na praktyce.Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk uprzejmie prosi starostów studiów stacjonarnych z następujących kierunków:

  • I rok II-go stopnia Filologia Angielska  – specjalność nauczycielska,
  • I rok II-go stopnia Historia – specjalność nauczycielska,
  • II rok II-go stopnia Historia – specjalność nauczycielska

o odbiór dokumentów (umów, instrukcji, opinii i karty przebiegu praktyki) na praktyki pedagogiczne.