Zaznacz stronę

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na praktyce.Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk uprzejmie prosi starostów studiów stacjonarnych z następujących kierunków:

  • II rok Biotechnologia Medyczna,
  • II rok Biologia,
  • III rok Ochrona Środowiska,
  • III rok Edukacja Techniczno Informatyczna.

o odbiór dokumentów (umów, instrukcji, opinii i karty przebiegu praktyki) na praktyki zawodowe.